//
je leest...

Anne Borkent

Anne Borkent heeft geschreven 163 berichten voor Ria Borkent

Een lange rij van mensen

Een lange rij van mensen, bij duizenden gevlucht, naar verre vreemde grenzen, naar veiligheid en rust. Een leeg gezicht gaat leven van man en vrouw en kind waar noodhulp wordt gegeven, Gods lange adem wint. Bij rampen en conflicten, bij pijn een sprankje hoop met tenten, dekens, voedsel,       als een infuus in nood. … Lees verder

Hoe kan er in de wereld vrede zijn

Hoe kan er in de wereld vrede zijn wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, wanneer soldaten sneuvelen in pijn en burgers schuilen in verborgen kelders. Als de agressor aast op meer terrein en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. Wie zo zijn hele leven achterlaat en vluchten moet naar nergensland en verder – zij … Lees verder

2021 De Kruidenier

Als een man ziet hoe een vriend problemen heeft, vraagt hij zich af hoe dit bespreekbaar te maken. Een verhaal uit de jaren vijftig.  In: BUITEN SNEEUWT HET. Kerstverhalen, Uitgeverij Mozaïek, Utrecht

2019 Lachgas

2019 Lachgas Een moeder verrast haar puberzoon nadat ze lachgasampullen vindt op zijn kamer.  In: DANSEN IN DE SNEEUW, Kerstverhalen, Uitgeverij Mozaïek, Utrecht

2018 Kerstavond

Een oude vrouw heeft een bijzondere wens als zij een hoofdkussen koopt.  In: De beste kerstverhalen. Ria Borkent, Els Florijn e.a. Uitgeverij Mozaïek, Utrecht

2017 Reddende Engel

Een vrouw met verborgen agenda helpt een oudere vrouw die dit niet laat passeren. In: DE ZOON, Kerstverhalen. Ria Borkent, Els Florijn, e.a. Uitgeverij Mozaïek, Utrecht

2017 E-book Reddende engel

Een vrouw met verborgen agenda helpt een oudere vrouw die dit niet laat passeren. Via Uitgeverij Mozaïek, Utrecht

2016 Finns vuurwerk

Een jongen die van vuurwerk houdt, wordt ziek met Kerst.  In: Kaarsjes in de nacht. Kerstverhalen voor kinderen. Elly Zuiderveld, Ria Borkent, e.a. Uitgeverij Mozaïek Junior, Zoetermeer

2015 Heilige Familie

Als een museumbezoeker in een oude man een vroegere vaderfiguur herkent, zoekt hij contact.  In: HET KERSTPAKKET, Kerstverhalen. Uitgeverij Mozaïek, Zoetermeer.

2013 De Kerstwens

Een weduwe op leeftijd heeft een ongewone wens voor Kerst.  In: KERSTAVOND. Irma Joubert, Arie Kok, e.a. Uitgeverij Mozaïek, Zoetermeer.

2017 God wil bij mensen wonen

Kinderbijbel met 150 verhalen, spreuken, brieven en psalmen. Inclusief onbekende boeken als Job, Prediker, Hooglied, Hebreeën en Openbaring die ik mocht bijdragen.   Boekwinkeltjes.nl

MENS!

Jubileumuitgave van de vereniging Schrijverscontact. Een keuze uit 50 jaar christelijk geïnspireerde gedichten en verhalen. Redactie: Irene Postma, Els Florijn, René van Loenen, Ria Borkent en Henk Fonteijn.  Uitgeverij Anderszins, Ermelo / De Waal, 2020

Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog – Liedboek 583

Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog, ten hemel zijn armen, ver boven haar hoofd. Zijn bloed met zijn zweet had zijn haren doordrenkt. Zij wilde Hem aanraken, zorgen voor Hem. Zij wilde dat Hij haar kon horen, haar kreet vervloog in de herrie en hoon rond zijn leed. Zijn vrienden op afstand – … Lees verder

Psalmen voor Nu – Handreiking

De Handreiking Psalmen voor Nu wil u informeren over ‘Psalmen voor Nu’ en de manier waarop u hiermee in de praktijk aan de slag kunt. Het is toegestaan delen van de handreiking te gebruiken in uw kerkblad. Geloofsliederen De psalmen als geloofsliederen staan bij protestantse kerken hoog in aanzien. Ze vormen een bonte verzameling liederen in het … Lees verder

Tien geboden gezongen

Dit zijn de tien geboden die God Mozes gaf op Sinaï. Hij sprak: Ik heb je uitgeleid uit slavernij. In vrijheid. Ontferm U Heer. Je zult geen andere god en heer vertrouwen. Geef Mij alle eer. Verdraag geen afgod om je heen, maar heb Mij lief. Mij alleen. Ontferm U Heer. Beeld Mij niet af … Lees verder

Geloof verbindt ons aan één God

Geloof verbindt ons aan één God, Schepper van hemel en aarde, die zich als Vader kennen doet, zich aan kinderen openbaarde. Hij wil ons altijd bewaren, ziel en lichaam wil hij voeden. Hij behoedt ons voor gevaren. Het leed keert hij ons ten goede. Zo zorgt hij voor ons, werkt en waakt, omdat zijn almacht … Lees verder

Kinderen en de lofzang

Onderstaand fragment komt uit de notitie ‘Samen vormgeven aan de eredienst’, Gereformeerde kerk Apeldoorn-centrum, januari 2002.  O.a. het boek ‘Het Hallel van de kinderen’ is hierbij geraadpleegd. Kinderen en de lofzang Bij de vraag om aandacht voor kinderen in de eredienst denken wij allereerst aan de lofzang. Prof. J. Kamphuis schrijft in zijn boek ‘Het … Lees verder

De schriftlezer in de eredienst

Onderstaand fragment komt uit de notitie ‘Samen vormgeven aan de eredienst’, Gereformeerde kerk Apeldoorn-centrum, januari 2002.  O.a. het boek ‘De weg van de liturgie’ is hierbij geraadpleegd. Voorlezer Het zou goed zijn het aloude lectoraat weer in ere te herstellen en in elke dienst de Schriftlezingen te laten verzorgen door een voorlezer (lector). In de … Lees verder

Welkom in de kerk

Veel kerken hebben tegenwoordig een welkomstcomité. Er zijn kerken met hostingteams die om de beurt met zes man/vrouw tegelijk in de hal van de kerk dienst doen. Ze spreken nieuwkomers aan, geven ze een kaartje waarop gratis koffie kan worden gehaald, nadat de bezoeker zijn naam en emailadres op het kaartje ingevuld heeft. In de … Lees verder

2009 Kerst Kinderbijbel Liedjesleesboek

In deze complete kerstbijbel zijn alle verhalen over Kerst verzameld, met bekende en nieuwe kerstliedjes en sfeervolle tekeningen. Kerst in 15 verhalen vanaf Jezus’ aankondiging door profeten (‘Geboortekaartje van Jezus’), Ria Borkent, Peter van Dijk e.a. met CD. 16 verhalen, 25 liedjes – het is weer een plezier om de cd op te zetten en … Lees verder

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

  • 61.956 hits