//
je leest...

Anne Borkent

Anne Borkent heeft geschreven 153 berichten voor Ria Borkent

Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog – Liedboek 583

Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog, ten hemel zijn armen, ver boven haar hoofd. Zijn bloed met zijn zweet had zijn haren doordrenkt. Zij wilde Hem aanraken, zorgen voor Hem. Zij wilde dat Hij haar kon horen, haar kreet vervloog in de herrie en hoon rond zijn leed. Zijn vrienden op afstand – … Lees verder

Psalmen voor Nu – Handreiking

De Handreiking Psalmen voor Nu wil u informeren over ‘Psalmen voor Nu’ en de manier waarop u hiermee in de praktijk aan de slag kunt. Het is toegestaan delen van de handreiking te gebruiken in uw kerkblad. Geloofsliederen De psalmen als geloofsliederen staan bij protestantse kerken hoog in aanzien. Ze vormen een bonte verzameling liederen in het … Lees verder

Psalmen voor Nu – Lijst

Hieronder vindt u alle tot nu toe verschenen ‘Psalmen voor Nu’. Deze lijst geeft informatie over de tijdsduur, de zingbaarheid van de psalm als gemeentelied, en de liturgische inzetbaarheid. Een bandpsalm is geschikt voor een muziekgroep met voornamelijk popmuziekinstrumenten zoals gitaar, piano, drums (percussie) en bas.     Psalm 1 – CD 5  –  3:10 Gemeentelied. Vrolijke … Lees verder

Tien geboden gezongen

Dit zijn de tien geboden die God Mozes gaf op Sinaï. Hij sprak: Ik heb je uitgeleid uit slavernij. In vrijheid. Ontferm U Heer. Je zult geen andere god en heer vertrouwen. Geef Mij alle eer. Verdraag geen afgod om je heen, maar heb Mij lief. Mij alleen. Ontferm U Heer. Beeld Mij niet af … Lees verder

Geloof verbindt ons aan één God

Geloof verbindt ons aan één God, Schepper van hemel en aarde, die zich als Vader kennen doet, zich aan kinderen openbaarde. Hij wil ons altijd bewaren, ziel en lichaam wil hij voeden. Hij behoedt ons voor gevaren. Het leed keert hij ons ten goede. Zo zorgt hij voor ons, werkt en waakt, omdat zijn almacht … Lees verder

Kinderen en de lofzang

Onderstaand fragment komt uit de notitie ‘Samen vormgeven aan de eredienst’, Gereformeerde kerk Apeldoorn-centrum, januari 2002.  O.a. het boek ‘Het Hallel van de kinderen’ is hierbij geraadpleegd. Kinderen en de lofzang Bij de vraag om aandacht voor kinderen in de eredienst denken wij allereerst aan de lofzang. Prof. J. Kamphuis schrijft in zijn boek ‘Het … Lees verder

De schriftlezer in de eredienst

Onderstaand fragment komt uit de notitie ‘Samen vormgeven aan de eredienst’, Gereformeerde kerk Apeldoorn-centrum, januari 2002.  O.a. het boek ‘De weg van de liturgie’ is hierbij geraadpleegd. Voorlezer Het zou goed zijn het aloude lectoraat weer in ere te herstellen en in elke dienst de Schriftlezingen te laten verzorgen door een voorlezer (lector). In de … Lees verder

Welkom in de kerk

Veel kerken hebben tegenwoordig een welkomstcomité. Er zijn kerken met hostingteams die om de beurt met zes man/vrouw tegelijk in de hal van de kerk dienst doen. Ze spreken nieuwkomers aan, geven ze een kaartje waarop gratis koffie kan worden gehaald, nadat de bezoeker zijn naam en emailadres op het kaartje ingevuld heeft. In de … Lees verder

Kerst Kinderbijbel Liedjesleesboek

In deze complete kerstbijbel zijn alle verhalen over Kerst verzameld, met bekende en nieuwe kerstliedjes en sfeervolle tekeningen. Aan deze bijbel heb ik als auteur mogen meewerken met een aantal verhalen. Het bijzondere van deze kerstkinderbijbel is dat de kerstverhalen niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ze staan in het bredere verband van Jezus’ … Lees verder

Het Groot Kinderbijbelliedjesleesboek

Aan deze kinderbijbel heb ik mogen meewerken als auteur door met elf bijbelverhalen bij te dragen aan een totaal van veertig. Elk verhaal in dit kleurrijke boek telt drie bladzijden, elke vierde bladzij is een liedje (met notenschrift) bij het verhaal. U hoeft dus niet meer te zoeken. Bekende krakers van Hanna Lam zijn opgenomen. … Lees verder

Kerstavond

Twintig kerstverhalen Kerstverhalen van Ria Borkent , Irma Joubert, Vincent van Bruggen, Frans Willem Verbaas, e.a. Bijzondere verhalen vol geuren, kleuren en klanken van kerst, die op een onverwachte en verrassende manier tot ontwikkeling komen. Uitgeverij Boekencentrum, najaar 2013 (€ 18,90)

Dit wil ik je graag zeggen

Wijze woorden voor jongeren van 17 – 25 jaar In dit boekje van Hilde Tromp staan twaalf openhartige gesprekken, waarin christenen, op uitnodiging van de redacteur, vertellen wat naar hun idee belangrijk genoeg is om te willen doorgeven aan een nieuwe generatie. In hoofdstuk 2, over de gemeente, vertel ik over het kapitaal van de kerkgang … Lees verder

Waarom zijn de volken opstandig (Psalm 2)

Psalm 2 – introïtus voor de kerstnacht 1. Waarom zijn de volken opstandig, vervuld van onzinnige plannen? Waarom wagen groten der aarde ten dode gewapend met God en met Christus te breken? ‘Wij breken die knellende ketens’. 2. De Heer lacht hen uit, de brutalen, en spot met hun grote verhalen. Dan spreekt Hij, zij voelen … Lees verder

Uit diepten roep ik U die redt (Psalm 130)

Psalm 130 1. Uit diepten roep ik U die redt, Heer God, wil naar mij horen, ontvang van mijn verward gebed de trilling in uw oren. ’t Is niet om aan te zien, het kwaad. Als Gij de zonden tellen gaat, wie kan dan staande blijven? 2. Wij weten tegen wil en dank: de schulden … Lees verder

Ik sla mijn ogen (Psalm 121)

Een lied voor onderweg Ik sla mijn ogen op en kijk de bergen aan, van waar verwacht ik hulp? Van u mijn God en Vader, laat mij niet smekend staan, u die geschapen hebt de hemel en de aarde. De HEER waakt over jou, hij slaapt en sluimert niet. Zijn aandacht is erbij, zodat je … Lees verder

Ontferm u over mij (Psalm 51)

Voor de leider van het koor.  Een psalm van David, na het bezoek van de profeet Natan, toen hij met Batseba geslapen had. Ontferm u over mij, o God, want groot is uw barmhartigheid. Vergeef, vergeef mijn zonde toch, die ik erken met diepe spijt. Mijn kwaad was tegen u alleen en schaamrood kleurt mijn … Lees verder

Wees ons genadig God van Licht (Psalm 67)

Voor de leider van het koor. Bij snarenspel. Een psalm, een lied. Wees ons genadig, God van licht, wij tasten als een blinde, om bij uw lichtend aangezicht de goede weg te vinden. Dat wij uw liefdewerk verstaan en Jezus Christus eren en mensen overal vandaan nog zien het licht der wereld om zich tot u … Lees verder

Hoor mij Heer (Psalm 86)

Een psalm van David. Hoor mij, HEER, blijf toch niet zwijgen. Roep ik, laat mij antwoord krijgen, die ellendig ben en arm, radeloos sla ik alarm. Ik ben u toch trouw gebleven, breng dan vreugde in mijn leven. Zie mij aan. Die ene vraag stijgt voortdurend op vandaag. Goed bent u, de goedheid zelve, graag … Lees verder

Licht, kom tevoorschijn

Muziekboek 9, Boekencentrum Zoetermeer, 2013 Psalm 27: ‘Kijk, ik leef’  (melodie: Gerrit Dekker) Psalm 80: ‘Licht, kom tevoorschijn’  (melodie: Niels Dolieslager) Psalmen voor Nu worden op CD opgenomen, zie: CD’s 25 + 1 psalmen in dit project zijn berijmd door Ria Borkent, de psalmen 5, 12, 13, 21, 24, 27, 28, 34, 40, 46, 48, 56, … Lees verder

Mooie droom

Muziekboek 7, Boekencentrum Zoetermeer, 2011 Psalm 24:’De aarde is van God’ (melodie: Van Essen/ Smith/ Zweers) Psalm 34: ‘Stralen van geluk’ (melodie: Michiel Zweers) Psalm 48: ‘De stad van God’  (melodie: Richard Schuddebeurs) Psalmen voor Nu worden op CD opgenomen, zie: CD’s 25 + 1 psalmen in dit project zijn berijmd door Ria Borkent, de psalmen … Lees verder

Contact Informatie

055-3670261
Ma t/m vr 09.00-17.00

Stuur een mail

Per Categorie

Web Bezoek

  • 46.524 hits