//
Psalmenlijst

Alle  150 ‘Psalmen voor Nu’

Deze lijst geeft informatie over tijdsduur, de zingbaarheid van de psalm als gemeentelied, en de liturgische inzetbaarheid.

Tip: 1e keer klinkt het slepend, 3e keer ‘zit’ de psalm. Geef de gemeente even tijd.
De vetgedrukte psalmen zijn de parels, goed om mee te beginnen.
 • Psalm 1 – Gefeliciteerd– CD 5    3:10
  Gemeentelied. Vrolijke goed zingbare psalm. Twee wegen.
 • Psalm 2 – Zeg me waarom – CD 10 – 3:03
  1e vier regels van couplet 1, 2, 4 = gemeentezang. De rest door solist achter microfoon. Waarom rukken koningen en volken zich los van God?  Kerst / Openbaring
 • Psalm 3 – Voor niemand bang – CD 2    3:41
  Luisterpsalm. Klacht en vraag om nabijheid.
 • Psalm 4 –  Vrede als ik slaap – CD 1 – 2:54
  Bandpsalm. Meezingbaar. Avondlied.
 • Psalm 5 – Vroeg in de morgen – CD 3    4:25
  Bandpsalm. Stevige rock. Goed mee te zingen melodie. Morgenlied. Thema: klacht over misdaad / veilig bij God.
 • Psalm 6 – Mijn HEER, kom toch terug – CD 2    3:26
  Goed meezingbaar, melancholiek. Klacht en gebed om hulp. Dodenherdenking 4 mei
 • Psalm 7 – Van binnen en van buiten – CD 6 –  6:14
  Bandpsalm. Meezingbaar. Geen luisterlied.   Vervolging / onrecht / vergelding.
 • Psalm 8 – De handtekening van de HEER – CD 3    4:26
  Goed zingbaar. Scheppingspsalm, ook te gebruiken als dooplied. Thema’s: het heelal / kinderen / natuur.
 • Psalm 9 – God doet recht– CD 1 –  5:04
  Een echte bandpsalm. Eenvoudig mee te zingen, zeker het refrein. Thema’s: recht voor de armen / Michazondag / Advent. Opgenomen in Liedboek als 9a
 • Psalm 10 – Heer, bal uw vuist – CD 9    5:41
  Rustige melodie, snel aan te leren. Pleidooi om slechte mensen aan te pakken. Te zingen bij geweld, bijv. van machthebbers of guerilla’s. Pleidooi voor Gods naam.
 • Psalm 11 – Hij ziet ons – CD 9    4:32
  Meezingbaar of als luisterlied. Met sterke beelden van Gods oordeel.
 • Psalm 12 – De leugen gaat rond – CD 2  – 3:32
  Stevige meezingbare psalm in vier coupletten. Zuiver taalgebruik / grootspraak.
 • Psalm 13 – Hoelang nog? CD 2    3:41
  Goed meezingbaar. Makkelijk speelbaar. Klacht met wending: een loflied op Gods goedheid.  Te zingen bij een preek over Job. Na een ongeval, geweld of  zelfdoding.
  Opgenomen in Liedboek als 13c
 • Psalm 14 – Voor jou zorgt niemand – CD 2    3:21
  Eenvoudig zingbaar. Klacht dat niemand goed doet /bede om herstel van Gods volk.
 • Psalm 15 – Wie zo leeft– CD 1  – 2:27
  Geschikt voor band, piano maar ook geschikt voor orgel.  Goed meezingbaar; fijne melodie, lichtvoetig. Eventueel beurtzang (couplet – refrein);
  Thema: Kind bij God aan huis / leefregels / doen wat je belooft / integer zijn
 • Psalm 16 – Ik val niet uit uw hand– CD 3    3:32
  Qua melodie verrassend en goed meezingbaar. Prachtige tekst. Mooi bij het avondmaal, ook als pastorale psalm of belijdenispsalm. En bij Pinksteren: deze psalm wordt door Petrus geciteerd in Handelingen 2 als opstandingsbewijs. Opgenomen in Opwekking als  727
 • Psalm 17 – U moet mij horen– CD 10 – 4:53
  Bandpsalm. Verschillende melodieën.
 • Psalm 18 – Ken jij zo’n god? – CD 9    11:55
  Luisterlied waarbij de even regels van couplet gemakkelijk meezingen. Wisselzang.
  God in zijn grootheid en ondoorgrondelijkheid wordt bezongen.
 • Psalm 19 – De hemel vertelt– CD 10 – 3:58
  De melodie is niet zo melodieus, heeft meer van een rap, goed mee te zingen, dit zal jongeren waarschijnlijk aanspreken. De schepping vertelt non-verbaal wie God is. Zijn wet zegt het met woorden!
 • Psalm 20 – Voor de koning– CD 4    4:01
  Rustige en later dynamische meezinger, als lied een pareltje. Bidden voor de koning.
 • Psalm 21 – Het lied gaat door – CD 10 – 3:46
  Goed te zingen – Paas/hemelvaartpsalm met Gods toorn voor vijanden. Bij gedeelten uit Openbaring. Bezingen van Gods toorn gaat de gemeente niet zo goed af, alleen in een context.
 • Psalm 22 – Als God iets doet– CD 1    10:17
  Meditatieve indrukwekkende solo-psalm voor de lijdenstijd / Goede vrijdag / Avondmaaldienst / het héle verhaal van God t/m voleinding in één lied.
 • Psalm 23 – Uw rust in mijn wereld– CD 3    3:15
  Goed zingbaar gemeentelied / Goede herder / rouwdienst / avondmaalsviering
  Meteen al een klassieker. In Friesland kan de Friese versie van CD 1 gezongen worden.
 • Psalm 24 – De aarde is van God– CD 7  – 3:55
  Gemeentelied waarbij eerst het refrein (vanaf ‘Poorten’)meegezongen kan worden.Liturgisch: Intochtslied voor de koning: ‘Open je poort, want er komt nu een koning van formaat’.  Palmzondag /eerste zondag van Advent /Hemelvaartdag / Pinksteren  / Gods auteursrecht op zijn wereld. Poort = hart.
 • Psalm 25 – Les van God voor onderweg, alfabetisch – CD 4  – 6:06
  Moeilijk mee te zingen.  Thema: onderweg met God / navolging /  catechese.
 • Psalm 26 – Doe mij recht – CD 4    2:58
  Goed zingbaar op aansprekende melodie. Smeekgebed.  Zelfreflectie. Veertigdagentijd / ‘Doe mij recht’ / heilig leven.  Zondag Judica.
 • Psalm 27 – Kijk, ik leef – CD 9    6:30
  Meezingpsalm van 4 dezelfde coupletten. Licht / redding / een plek bij God / zonder vader en moeder / liefde en moed te midden van vijandschap
 • Psalm 28 – Ik smeek u om gehoor –  CD 1 –   3:34
  Couplet solo,  twee slotregels van elk couplet door allen (werken als refrein). thema’s:  rechtzetten van kwaad / zegen van Gods naam / opkomen voor Gods naam.
 • Psalm 29 De stem van de HEER – CD 2    4:27
  Goed meezingbaar lied. Geschikt voor beurtzang met wissels in de coupletten zelf: mannen vrouwen allen.  Thema: het spreken van de Heer in de schepping
 • Psalm 30 – U hebt mij bevrijd – CD 4    5:06
  Goed meezingbaar loflied  / morgenlied / lied van bevrijding  /Veertigdagen / Pasen.
 • Psalm 31 – Beker met een barst – CD 6    6:07
  Lange bandpsalm. Afgedankt mens roept God om hulp.  Leven in Gods hand gelegd.
 • Psalm 32 Opgelucht – CD 5     3:51
  Vrolijke jazzy klezmerpsalm. Vergt wel wat akkoordenkennis van muzikanten. Dankpsalm: God vergeeft ons! Ook bij Avondmaal / schuldbelijdenis. Opgenomen in Liedboek als 32a
 • Psalm 33 – Zing, als God je lief is – CD 9  4:52
  Refrein (en later ook couplet) meezingbaar door gemeente. Loflied / Pinksteren.
 • Psalm 34 – Stralen van geluk – CD 7    4:25
  Alfabetische psalm over ‘Wil je graag gelukkig zijn?’ Coupletten zijn goed mee te zingen. Intiem als luisterpsalm in jeugddienst over het thema geluk.
 • Psalm 35 – Hoelang kunt U dit aanzien? – CD 10 – 7:22
  Wraakpsalm vanuit intens verlangen dat God de dingen recht zet
 • Psalm 36 – Een zieke stem – CD 10 – 4:08
  Stevige bandpsalm. Gods liefde en trouw voor mens en dier (als refrein) tegenover de slechte mens
 • Psalm 37 – Compleet gelukkig – CD 10 – 11:14
  Bandpsalm met toegankelijk refrein
 • Psalm 38 – Laat me niet alleen – CD 10 – 4:47
  Luisterpsalm bij ernstige ziekte. Liturgisch: Job, martelkamers, moderne slavernij
 • Psalm 39 – Ik dacht: ik praat teveel – CD 2  – 3:43
  Luisterlied. Schuldbelijdenis en gebed. Liturgisch: vergankelijkheid / tijd / vreemdelingschap / inkeer
 • Psalm 40 – Hier ben ik – CD 6    5:14
  Goed zingbare psalm, in minder snel tempo te zingen dan op cd. Ervaringsverhaal van redding. ‘Hier ben ik’ – beschikbaar voor God.
 • Psalm 41 – Als jij op jouw beurt bijna valt – CD 2    4:28
  Door gemeente snel mee te zingen.
  Liturgisch: spot / ziekte / verwijzing naar lijdenstijd met verrader Judas.
 • Psalm 42/43 – Hoop op God – CD 2    7:50
  Pianopsalm. Goed meezingbaar of: solo met refrein (4x) door gemeente.
  Klacht vanwege spot/ verlangen naar gemeente/  hoop op God.
 • Psalm 44 – Niet vergeten – CD 6  – 5:42
  Schrijnende psalm. Zing deze solo als luisterlied rond de herdenking van de joodse slachtoffers in WO II. Waarom treft onheil ons, terwijl we God dienen en volgen?
 • Psalm 45 – De koning lacht – CD 9    3:45
  Innemend luisterlied. Koningslied op thema: feest / schoonheid.
 • Psalm 46 – Veilige hoogte – CD 3    4:10
  Bandlied.  Refrein of geheel te zingen door gemeente.
  Levend water (Paradijs / Op. 22) tegenover verwoestend water. God gaat de aarde en de woelige, woedende mensenzee te boven; hij is onze hoge vluchtplaats
 • Psalm 47 – Alle volken zing voor God – CD 8    4:54
  Vrolijke meezinger.  David brengt de ark op naar de berg Sion/ Hemelvaartdag.
 • Psalm 48 – De stad van God  CD 7    5:00
  Goed zingbare vrolijke coupletpsalm: Jeruzalem als stad van gerechtigheid, stad van God. / Doorgeven aan je kind / In de tempel klopt Gods hart.
 • Psalm 49 – De rijke dwaas – CD 7    4:09
  Toegankelijke volkse melodie. Mooi lied voor ons rijke westerlingen:  de psalmist heeft een boodschap voor wie luistert. Rijke jongeling / rijke dwaas / hebzucht / graaigedrag
 • Psalm 50 – Jullie eigen God – CD 10 – 8:11
  Na een hemels intro (solo) een couplet-met-refrein-lied en een Goddelijke rap. Betaal God met dankbaarheid en niet met offers.
 • Psalm 51 – Schone start – CD 10 – 4:16
  Prima te doen voor gemeente. Bij doop en avondmaal. Misstappen, vergeving, reinheid, heilige Geest
 • Psalm 52 – Echte held – CD 4  – 3:27
  Luisterlied. Vileine inzet van de psalmdichter. Leugenaar tegenover groene boom, dichtbij het huis van God.
 • Psalm 53 – Iedereen is slecht – CD 1 – 3:35
  Couplet met meezingbaar refrein. ‘Iedereen is slecht’ / te zingen bij  christenvervolging / gesloten dictaturen. En wie ben je zelf?
 • Psalm 54 – In Gods naam – CD 7    3:47
  Goed meezingbare psalm. Aansprekend danklied na redding.
 • Psalm 55 – Een mens als ik – CD 10 – 3:45
  Roep tot God bij verraad van een vriend. Harde tekst ondanks de duif. Eindigt veilig.
 • Psalm 56 –Als ik U roep – CD 3    6:48
  Luisterlied. Aangrijpend muzikaal intro. Te moeilijk voor gemeentezang. Vijandschap /achtervolging / belofte. Slotfase ‘Als ik U roep’ kan iedereen meezingen.
 • Psalm 57 – Hoe sterk U bent – CD 1 –  3:39
  Toegankelijke en meezingbare psalm met refrein. Eenvoudig te spelen ook. Troostrijk met prachtig verwoord kyrie eleison: ‘Laat heel de aarde en hemel, Heer, zien hoe sterk u bent’  Veilig bij God / dankdag.
 • Psalm 58 – Laat hen verdwijnen – CD 6    4:37
  Goed zingbare psalm. Indringende beeldrijke roep om wraak vanwege geweld. Kan bij Genesis 3 (de slang).
 • Psalm 59 – Geef me ruimte -– CD 5    6:34
  Klaag- en wraakpsalm met melancholiek refrein. Houvast tegenover vijandschap, ‘valse honden’.
 • Psalm 60 – Sterker dan de sterkste – CD 8    5:08
  Kan solo gezongen worden. Roep om Gods hulp. Psalm 108 zit erin verstopt.
 • Psalm 61 – Van heel ver weg – CD 2    2:14
  Goed aan te leren.  Klacht en belofte / God als toren om in te wonen.
 • Psalm 62 – Toch is het waar – CD 7    5:25
  Sololied dat de gemeente na enkele keren meezingt. Met een krachtige drive zingt de psalm zich open na de stilte van het begin.  Vergankelijkheid / God  als rots en kasteel/  relatiepsalm: ‘Vertel het allemaal aan God’ / God van liefde.
 • Psalm 63 – Liever uw liefde – CD 5    4:19
  Latin muziek die na enige oefening goed te zingen is, vooral refrein (In uw schaduw). Ook mooi als luisterlied. Verlangen naar God.
 • Psalm 64 – Hoe God heeft ingegrepen – CD 4    3:08
  Luisterpsalm die je snel meezingt. Bedreigd worden / veiligheid bij God.
 • Psalm 65 – Een gouden jaar – CD 10 – 6:10
  Heerlijke gemeentepsalm, goed te zingen op dankdag / oogst / zegen / schuldvergeving. (nanana van de CD kun je weglaten)
 • Psalm 66 – God is mijn vriend – CD 10 – 4:31
  Rockpsalm op CD, muziekgroep kan eigen intonatie geven aan deze melodieuze lofzang
 • Psalm 67 – God zegent ons – CD 2    2:54
  Frisse en goed meezingbare dank- en gebedspsalm. Pinksteren en Dankdag. Uitvoeringstip: op cd is het nummer recht toe recht aan gespeeld, maar in een latin uitvoering komt het ook heel goed uit de verf. Enige oefening is dan wenselijk. Wel erg fijne luchtige psalm met een goede drive door de cadans van melodie en tekst. Opgenomen in Opwekking als 748
 • Psalm 68 – Aarde, land en stad – CD 10 – 7:05
  Vertellende psalm, heerlijke melodie, mooi solo in wisselzang jongen meisje. Refrein Allen.
 • Psalm 69 – Red mij nu – CD 10 – 7:09
  Watersnood & klimaatschade als metaforen voor haat en geweld. Gebed in wanhoop.
 • Psalm 70 – Kom naar beneden! – CD 7    2:37
  Psalm bestaat uit de slotfase van psalm 40 op andere melodie.
 • Psalm 71 – Laat mij weer leven – CD 10 – 5:20
  Gebed of God die me vanaf mijn geboorte kent, mij vasthoudt nu ik oud en zwak ben
 • Psalm 72 – Rechtvaardige koning – CD 8    5:27
  Gemeentezang. Een van de koningspsalmen. Over gerechtigheid.  Kerst en Epifanie / Koninkrijk van God / politiek.
 • Psalm 73 – Ik wil alleen bij U zijn – CD 1    4:13
  Persoonlijk klinkende verhalende solo-psalm. Niet geschikt voor samenzang. Thema: geluk versus ongeluk /  de weg van de jaloezie naast de hemelse weg.
 • Psalm 74 – Sion is een spookstad – CD 10 – 5:46
  Luisterpsalm. De vernietiging van de tempel
 • Psalm 75 – Zware wijn – CD 6  – 3: 40
  Bandpsalm.  God vernedert en verhoogt / verkiezing.
 • Psalm 76 – Wie kan in uw schaduw staan? – CD 8    3:59
  Vergt oefening. Loflied in vier coupletten. Voleinding / laatste oordeel.
 • Psalm 77 – Dit is mijn verdriet – CD 7    8:49
  Intiem klinkende solopsalm waarin de dichter zijn verdrietige vragen bij God neerlegt.
 • Psalm  78 – Geschiedenisles – CD 3    13:30
  Goed meezingbare geschiedenisles. Bruikbaar als gezongen schriftlezing. Lang lied. Volgt nauwgezet de inhoud van de psalm zelf.
 • Psalm 79 – Laat ze niet lachen – CD 3     3:50
  Luisterlied, zacht mee te zingen. Aangrijpend lied over de ballingschap  ‘Wreek onze doden’.
 • Psalm 80 Licht, kom tevoorschijn – CD 9 –   5:20
  Sololied met refrein voor gemeente.  Advent / Licht / verhaal van de wijnstok / omkeer / Gods zoon.
 • Psalm 81 – Een stem die ik niet kende – CD 8—3:38
  Meezingpsalm. Oproep tot feest en boetedoening / verootmoediging / Veertigdagen.
 • Psalm 82 – Oordeel zelf –  CD 4     4:02
  Bandlied. Meezingbaar.  Onrecht tegenover het recht van God / verantwoording afleggen / (laatste) oordeel.
 • Psalm 83 – Hagars nageslacht –  CD 9    3:41
  Wie hem vaker gehoord heeft, zingt zo mee. Een belevenis, deze psalm te zingen. Gevecht tussen Hagars en Sara’s nageslacht. Galaten 4  & Genesis 16 en 21
 • Psalm 84 – Wat hou ik van uw huis – CD 1    2:42
  Goed zingbaar strofisch lied. Heimwee naar God / eerlijk onderweg zijn / vertrouwen / huis van God.
  Opgenomen in Liedboek als 84a, in Opwekking als 715,  Op Toonhoogte 58, Hemelhoog
 • Psalm 85 – Wonen in dit land – – CD 8 –  5:29
  Op het eerste gehoor complex, maar na enkele keren luisteren eigenlijk heel eenvoudig.
  Refreinen meezingbaar. Opgewekte psalm: God komt bij ons op aarde wonen. Past mooi bij een preek over de nieuwe aarde (Openbaring) / Advent. Coda: De Heer wil bij ons wonen in dit land.
 • Psalm 86 – Ik wil opstaan – CD 5    7:04
  Pianopsalm. Na enige oefening te zingen. Alarmroep om overeind te blijven met God.
 • Psalm 87 – Geboorteplaats: Jeruzalem – CD 3    2:40
  Bandpsalm. Na een paar keer horen goed te doen.
 • Psalm 88 – Nergens licht – – CD 6    6:43
  Luisterlied. Intense klacht van iemand die nergens licht ziet. Depressie / zelfdoding.
 • Psalm 89 – Mooie droom – CD 7    7:10
  Stem en tegenstem. Meezingbaar voor mensen die snel en goed kunnen zingen en articuleren. Canon. De belofte aan David en de tegenstem die God hieraan herinnert.
 • Psalm 90 – Alles komt goed –  CD 1    3:02
  Solopsalm. Niet direct voor gemeentezang of in rustig tempo. Samengaan tekst en melodie soms lastig, qua klemtoon en enjambement. Niettemin een door velen graag gezongen psalm. Opgaan blinken en verzinken. Oudejaarsavond. Opgenomen in Hemelhoog
 • Psalm 91 – Lang en gelukkig – CD 9 –   6:11
  Meezingpsalm. Vertrouwen /slapen /engelen / lang gelukkig leven.
 • Psalm 92 – Wat U doet – CD 5    4:56
  Vrolijke meezinger. Thuis zijn bij de Heer / fris en krachtig oud zijn.
 • Psalm 93 – Geweldige kracht – CD 6    3:54
  Goed zingbaar. Koningspsalm. Ook: watersnood/ -overlast.
 • Psalm 94 – Toen ik bijna viel – CD 10 – 5:14
  Gebed om af te rekenen met de schuldigen
 • Psalm 95 Alles veilig  CD 7    3:18
  Goed zingbare, indringende psalm. Woestijnreis / sabbatsrust / God uitdagen – wat ze ook bij Jezus deden. Hebreeën 3.  Psalm die waarschuwt.
 • Psalm 96 – Zing een nieuw lied -– CD 8    4:07
  Toegankelijke lofpsalm. Goed speelbaar, goed meezingbaar. Missionaire psalm / Kerst
  Opgenomen als Opwekking 768
 • Psalm 97 – De HEER is koning – CD 10 – 3:26
  Vier melodieuze coupletten, goed te doen voor gemeente, iets minder snel. Gods verschijning in donkere majesteit en het licht voor rechtvaardigen.
 • Psalm 98 – Hij komt en overwint – CD 6  – 3:42
  Vrolijke meezingbare psalm, mits iets langzamer. Kerst / wederkomst /gerechtigheid / wonderen / nieuw lied.  Opgenomen in Liedboek als 98e
 • Psalm 99 – Heilig boven alles – CD 8    4:16
  Koningspsalm / rechtvaardigheid / vertrouwen, met Mozes, Aäron, Samuël als voorbeeld.
 • Psalm 100 – Juich aarde! – CD 5  – 3:40
  Echt psalm voor een band; feestelijk loflied. Vergt even oefenen voor gemeente en band, maar is dan ook slijtvast. Coupletten licht te zingen. Op CD voor kerkzang te zwaar opgetuigd en opgenomen, geen luisterlied.
 • Psalm 101 – Goede mensen gezocht – CD 4    2:28
  Met enige oefening goed te zingen. Integriteit.
 • Psalm 102 – Vervlogen en voorbij – CD 5  – 6:00
  Na enige oefening meezingbaar.  Klaaglied tussen het puin. Over generaties / doorgeven wie God is. Het heelal, vogels en sterren.
 • Psalm 103 – Laat ik zingen – CD 10 – 5.55
  Couplet en refrein zijn snel mee te zingen. Nooit vergeten wat God doet en deed
 • Psalm 104 – De vogels dansen – CD 10 – 7:48
  Eerst als luisterlied, deze wondere natuurfilm, en je zingt vrij snel mee. Lof op de schepping. Genesis, Dankdag, Klimaat
 • Psalm 105 – Woorden en wonderen – CD 5    7:29
  Luisterlied met twee solisten. Geschiedenispsalm over de woestijnreis van Israel.
 • Psalm 106 Telkens de mensen altijd God – CD 7    9:39
  Luisterlied  / Schriftlezingpsalm (CD – tekst op beamer). Indringende, inzicht gevende geschiedenispsalm over Israël in de woestijn. Thema: ontstellende oppervlakkigheid, het woord schiet geen wortel. Daartegenover Gods aanhoudende liefde.
 • Psalm 107 – Zoekers en zwervers – CD 8    7:25
  Geschikt als gezongen Schriftlezing met een refrein voor de gemeente. Op CD met stevige beat uitgevoerd; werkt echter ook goed met een folkgitaar ( a la Johnny Cash).
  Viertal reddingen uit doodsgevaar / kanteling onheil <->zegen.
 • Psalm 108 – De hemel is te klein voor U – CD 10 – 3.00
  Verrukkelijke lofpsalm met topografie die Gods grootheid doet beseffen.
 • Psalm 109 – Blijf niet zwijgen – CD 8    5:25
  Theatrale psalm die via stem en tegenstem zicht op de inhoud geeft. Uit een tijd dat er nog geen Wetboek van strafrecht was. De tegenstem verbeeldt de haat. Misschien als theater. Indrukwekkend om te horen.
 • Psalm 110 – De koning drinkt – CD 3    3:12
  Zingbaar na een paar keer horen. Koningslied. Hemelvaart. Om de meest geciteerde psalm in NT nieuw leven in te blazen.
 • Psalm 111 – De God die alles doet – CD 6    3:45
  Goed meezingbaar heerlijke psalm. Alfabetpsalm met een open melodie.  Bij het avondmaal: ‘hij geeft ons brood en wijn’. ‘Verbazingwekkend ook’.
 • Psalm 112 – De man die alles kan – CD 6    2:10
  Goed zingbare tegenhanger van psalm 111 – de ideale man. Alfabetpsalm.
 • Psalm 113 Iedereen onder de zon – CD 2    2:58
  Goed zingbare vrolijke psalm, slotregel kan pijn doen, maar ook kracht geven.
 • Psalm 114  Vraag het aan het water – CD 6    5:22
  Meezingbare en vrolijke psalm over de uittocht. Opgenomen in Liedboek als 114a
 • Psalm 115 – Niemand anders – CD 10 – 5:35
  Eerst oefenen. Refreinlied. Niemand anders dan God kan ons helpen
 • Psalm 116 – Ik hou van de Heer – CD 9 – 3:25
  Meezingbaar. Angst en weerloosheid / eed van trouw aan God.
 • Psalm 117 – Met ons – CD 4    1:53
  Eenvoudig meezingbaar en ritmisch; goed speelbaar met gitaar of met hele band.
 • Psalm 118 – De HEER is liefdevol en goed – CD 7 –  5:55
  Vergt vaker luisteren. De afgekeurde steen en de palmtak. Veertigdagentijd / Palmzondag
 • Psalm 119 – Geen woord teveel – CD 4  – 21:59
  Vernuftige tekst. 22 keer dezelfde melodie: uiteindelijk zingt iedereen hem vanzelf mee. Mooi voor een themadienst. De hele psalm kan daarbij worden gezongen (22 minuten!)
 • Psalm 120 – Vrede ver te zoeken – CD 4    3:08
  Onbekende psalm die in deze versie bekend klinkt. Goed meezingbaar. Vredesmissies ‘bij tenten en kamelen’ / ver van huis wonen / vrede tegenover vechten.
 • Psalm 121 – Waar komt mijn hulp vandaan? CD 1 –  3:04
  Vier coupletten op toegankelijke melodie.  Te zingen o.a. bij hulpvraag / huwelijk / vakantietijd
 • Psalm 122 – Jeruzalem Jeruzalem– CD 2 –  3:20
  Vrolijk meezinger over Jeruzalem. 3x dezelfde fijne melodie bevordert het meezingen.
 • Psalm 123 – Mijn ogen kijken op naar U – CD 3    2:48
  Bandpsalm. Meezingbaar lied over opzien naar God in situaties van spot en arrogantie.
 • Psalm 124 Goddank – CD 5  – 3:33
  Fijne melodische meezinger. ‘Onze hulp…’.  Slotregel als sterk dynamisch refrein.
 • Psalm 125 – Vrede voor Gods volk  – CD 4    3:27
  Goed mee te zingen. Vertrouwen op God tegenover geweld / Slotregel als dynamisch refrein: ‘vrede voor Israël’.
 • Psalm 126 – Armenvol – CD 3  – 2:42
  Meezingbaar lied over terugkeer uit de ballingschap. Tranen tegenover zingen / zaaien naast maaien / het ‘nog niet’ en de vervulling.  Veertigdagentijd / Dankdag.
 • Psalm 127 – Liefde, brood en slaap – CD 3    3:16
  Innemend lied, goed mee te zingen. Dagelijks werk / zegen van God / kinderen.
 • Psalm 128 – Dat zal ik vragen – CD 5    1:23
  Wervelend Jiddisch pianolied. Meezinger. Zegen en vrede voor werk en gezin. Voor wie naar God luistert. Vergt pastorale zorgvuldigheid (kinderzegen).
 • Psalm 129 – Gerechtigheid bij God – CD 6    4:20
  Na enige oefening goed zingbaar, vooral refrein. Deze psalm zing je in de kerk plaatsvervangend voor alle slachtoffers van geweld / verkrachting / vernedering.
 • Psalm 130 – Uit de diepten – CD 1    3:08
  Zeer goed meezingbaar. Zonde, verlossing, dankbaarheid. Advent / Avondmaal / Goede vrijdag / pijn & hoop. Opgenomen in Liedboek als 130c
 • Psalm 131 – Wees gerust – CD 1 –  2:17
  Meezingbaar kort lied. Thema’s: kind bij God zijn / positief zorgen voor jezelf.
 • Psalm 132 – Dit blijft mijn huis– CD 8    4:45
  Meezingbaar na meerdere keren luisteren. Thema: Gebed, Gods eed aan David
 • Psalm 133 – Zo mooi  CD 5    2:45
  Goed meezingbaar en speelbaar. Zegenpsalm. Ook geliefd bij kinderen. Thema: broers  & zussen / gemeente zijn / verbondenheid / zegen van boven naar beneden.
 • Psalm 134 – Zegen de HEER – CD 3    3:49
  Bandlied. Bevestiging van ambtsdragers / slot van de dienst / wederzijdse zegenbede.
 • Psalm 135 – Van Jeruzalem tot Jeruzalem – CD 10 – 3.28
  Hoe Gods naam weerklinkt en gouden beelden mensenwerk zijn
 • Psalm 136 – God kijkt naar ons om – CD 1    5:37
  Solopsalm waarbij de refreinregel goed meezingbaar is: God kijkt naar ons om, hij is goed. Thema’s: Schepping / reis met Israel door woestijn
 • Psalm 137 – Aan de rivier van Babel – CD 2    4:56
  Goed mee te zingen luisterlied.  Schrijnend gezang over de ballingschap. Willem Barnard zei over deze psalm: ‘ik zal deze psalm nooit zingen, ik heb er, Goddank, het recht niet toe.’
 • Psalm 138 – Meer dan mooie woorden – CD 7    4:27
  Toegankelijke strofische psalm. Met muziekgroep of orgel. Breed uitgesponnen melodie met lange noten. Lof en eer voor God / oproep aan wereldheersers.
 • Psalm 139 – Open boek – CD 10 – 5.18
  Na een paar keer  luisteren zing je wel mee. Het wonder dat God ons kan lezen vanaf het begin.
 • Psalm 140 – Ik red het niet alleen – CD 9    4:31
  Intiem klinkend lied, gemakkelijk te zingen, deze weinig gezongen psalm verdient het. Hoop / dank / recht van de zwakken. Diaconaal.
 • Psalm 141 – Avondlied – CD 8    4:11
  Op het eerste gehoor niet erg toegankelijk, maar de praktijk bewijst dat hij heel makkelijk meegezongen wordt.
 • Psalm 142 – Rust en ruimte – CD 1 –  2:49
  Meezingbaar. Te zingen in Veertigdagentijd  / lijdenstijd / Getsemane.
 • Psalm 143 – U blijft mijn God – CD 10 – 5:03
  Gebed om hulp in doodsgevaar
 • Psalm 144 – Nog veel meer – CD 9 – 5:33
  Hoopvolle ballade, pianolied. Refrein goed mee te zingen. Kwetsbare mensen / David / zonen / dochters  / schapen / graan /Bijv. Dankdag.
 • Psalm 145 – Adem om van U te zingen – CD 3    4:21
  Bandpsalm. Zeer meezingbaar, frisse tekst.. Lof en dank.
  Thema’s: vergeving / liefde. Opgenomen in Opwekking als 734
 • Psalm 146 – Wie op Jakobs God vertrouwt – CD 8    3:30
  Geschikt voor band. Stevige lofpsalm. Epifanie
 • Psalm 147 – Een loflied voor de HEER – CD 1    2:28
  Meezingbaar in iets lager tempo. Vrolijk loflied over Gods Schepping / ontzag & eerbied / klimaat / jeugddienst
 • Psalm 148 – De hemel, de aarde – CD 5    8:08
  Luisterlied. Heldere oproep aan hemel en aarde om God te loven.  Uitvoering op CD te uitgesponnen voor kerkdienst. Dat kan live beter.
 • Psalm 149 – Loflied, strijdlied – CD 10 – 4:12
  Afrikaanse schwung voor de gemeente. Oproep om te zingen en te dansen voor God.
 • Psalm 150 – Alle eer aan God – CD 2    3:26
  Meezingpsalm.  Alle eer aan God

Note: Bij ‘Psalmen voor Nu’ is de uitroep Halleluja weergegeven met: Alle eer aan God.

Reacties zijn gesloten.

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

 • 63.612 hits