//
je leest...
Liturgie

Tien geboden gezongen

Dit zijn de tien geboden die
God Mozes gaf op Sinaï.
Hij sprak: Ik heb je uitgeleid
uit slavernij. In vrijheid.
Ontferm U Heer.

Je zult geen andere god en heer
vertrouwen. Geef Mij alle eer.
Verdraag geen afgod om je heen,
maar heb Mij lief. Mij alleen.
Ontferm U Heer.

Beeld Mij niet af en kniel niet neer
voor een gestalte van je Heer.
Vorm ook geen denkbeeld over Mij
buiten mijn woord. Blijf daarbij.
Ontferm U Heer.

Misbruik de naam van uw Heer niet,
zijn heilig sieraad. God ontziet
de mens niet die zijn naam bespot.
Houd zijn naam hoog. Eer aan God.
Ontferm U Heer.

De rustdag zal geheiligd zijn.
Heradem dan. Laat groot en klein
gedenken wat God heeft gedaan.
Zo zegent Hij jouw bestaan.
Ontferm U Heer.

Toon eerbied voor je vader en
je moeder, heb geduld met hen,
opdat de Heer die eeuwig leeft
aan jou een lang leven geeft.
Ontferm U Heer.

Wees geen handlanger van de dood,
maar help je naaste in zijn nood.
Kijk uit dat haat je niet verdeelt;
God schiep de mens. Naar zijn beeld.
Ontferm U Heer.

Het huwelijk, de band van trouw
en liefde tussen man en vrouw,
zal als een ring gesloten zijn.
Dwing liefde niet. En wees rein.
Ontferm U Heer.

Je zult niet stelen, maar de grens
eerbiedigen van ieder mens.
De gever van je geld en goed
is God die jou geven doet.
Ontferm U Heer.

Je zult je naaste niet met smaad
verraden, niet met lasterpraat,
want leugen is een kwade damp.
Houd waarheid hoog. Als een lamp.
Ontferm U Heer.

Begeer niet iemands huis of vrouw
of wat jij je maar wensen zou.
Maar wens hem al het goede toe,
opdat hij zo aan jou doe.
Ontferm U Heer.

Tien woorden die het leven zijn,
als richtlijn ons gegeven zijn,
schreef Christus eenmaal en voorgoed
vanwege ons met zijn bloed.
Ontferm U Heer.

Dies sind die heil’gen zehn Gebot’, BWV 298
Martin Luther – 1524

t.Ria Borkent, Een vleugje eeuwigheid,
80 Bach-koralen herdicht.

Uitgeverij Gooi & Sticht / Kok Kampen.

Liturgische aanwijzing bij wetvoorlezing: de slotregel ‘Ontferm u Heer’ steeds door de gemeente

Reacties

Reacties zijn gesloten.

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

  • 63.612 hits