//
je leest...

Liederen bij de tijd

Deze categorie bestaat uit 10 berichten

Nederlandse koralen uit de Matteüs Passie

Tip voor Stille week of Palmzondag: een gedramatiseerde lezing te houden van het Matteüs evangelie, de hoofdstukken 26 en 27 zoals ze ook in Bach’s Matteüs-passie klinken. De koralen uit deze passie, de Nederlandse versie dan, tussen de lezingen voegen en door de aanwezigen laten zingen zodat er een compleet beeld ontstaat. Om de aanwezigen … Lees verder

Vrijheid van het Woord

U hebt gesproken, HEER, vanaf de berg, vanuit uw liefde voor uw volk op aarde. Wij waren slaven en dat vond U erg, U gaf uw woord, een gids voor generaties: ‘Ik ben je God die je bevrijdt en redt van slavernij, vereer Mij alle dagen.’   2. U, Jezus, sprak ons toe vanaf de … Lees verder

Goede Vrijdag

A Drieëndertig jaar was Jezus toen hij stierf voor mij, het offerlam van God, verraden door zijn volk. Pilatus sprak hem vrij: rechtvaardig is hij. Weggestemd – zij schreeuwden: kruisig hem. Zijn bloed bevrijdt ons van alle kwaad, Messias voor altijd. B Daar op Golgota heeft Jezus’ bloed voor mij gevloeid. De aarde dronk het … Lees verder

Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog – Liedboek 583

Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog, ten hemel zijn armen, ver boven haar hoofd. Zijn bloed met zijn zweet had zijn haren doordrenkt. Zij wilde Hem aanraken, zorgen voor Hem. Zij wilde dat Hij haar kon horen, haar kreet vervloog in de herrie en hoon rond zijn leed. Zijn vrienden op afstand – … Lees verder

Licht voor de wereld – Liedboek 587 – bij de lezingen van Johannes 18 en 19

    Joh. 18, 1-11 Licht voor de wereld,  geeft U zich gevangen in deze nacht van duistere belangen?                                                       Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren heel om te horen. Joh.18, 12-27 Eén mens moet sterven om een volk te redden. Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, warm ik mij aan uw … Lees verder

Te Deum: HEER wij loven en aanbidden U

 1. HEER, wij loven en aanbidden U, dank U, eeuwige Vader. De engelen worden niet moe om te zingen: Heilig, heilig, heilig bent U, HEER van de hemelse legers. Ja, aarde en hemel zijn vol van uw grootheid. 2. Hoor, profeten en apostelen eren U in de hemel. En martelaars zingen het lied van verlossing. … Lees verder

God u kende ons in Christus

God, U kende ons in Christus voor de wereld werd gemaakt, in uw ogen werd het zichtbaar dat U mensen niet kunt missen: liefde heeft ons aangeraakt. Ik mag delen in het voorrecht kind te zijn in uw gezin. Ik mag spelen in de voortuin van het vaderhuis, gehoorzaam als uw aangenomen kind. Jezus is … Lees verder

Ontferm u over kinderen

Ontferm u over kinderen in heel de wereld, Heer. Hun wonden zijn zo pijnlijk diep, u ziet de schepping lijden. Help ons om naar hen om te zien met brood en liefde beide, met brood en liefde beide. Ontferm u over kinderen in heel de wereld, Heer. Wanneer door krachten van geweld het leven is … Lees verder

O Here vol barmhartigheid

O Here, vol barmhartigheid, U weet waaraan dit leven lijdt: door kwaad misvormd, door leed geschonden. Maar U giet wijn in onze wonden als liefde, zuiverend en goed. Zo reinigt ons uw hartenbloed. Wie door uw dood is aangeraakt mag proeven hoe ontferming smaakt.   O Zoon van God, Heer van het feest, uw brood … Lees verder

Hoe groot is Heer uw liefde

Hoe groot is, Heer, uw liefde, wijd als de oceaan, als vissen in de diepte U zelfs ter harte gaan. De kleine dieren van de zee, de monsters op de bodem – de Schepper speelt ermee. Heer Jezus, als een visser zo bent U uit op vangst met uw geheimenissen: genade duurt het langst. Kom … Lees verder

Contact Informatie

055-3670261
Ma t/m vr 09.00-17.00

Stuur een mail

Per Categorie

Web Bezoek

  • 13,889 hits