//
je leest...

Liederen bij de tijd

Deze categorie bestaat uit 8 berichten

Een lange rij van mensen

Een lange rij van mensen, bij duizenden gevlucht, naar verre vreemde grenzen, naar veiligheid en rust. Een leeg gezicht gaat leven van man en vrouw en kind waar noodhulp wordt gegeven, Gods lange adem wint. Bij rampen en conflicten, bij pijn een sprankje hoop met tenten, dekens, voedsel,       als een infuus in nood. … Lees verder

Hoe kan er in de wereld vrede zijn

Hoe kan er in de wereld vrede zijn wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, wanneer soldaten sneuvelen in pijn en burgers schuilen in verborgen kelders. Als de agressor aast op meer terrein en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. Wie zo zijn hele leven achterlaat en vluchten moet naar nergensland en verder – zij … Lees verder

Vrijheid van het Woord

1. Gesproken hebt U, HEER, vanaf de berg, vanuit uw liefde voor uw volk op aarde. Zij werden onderdrukt met slavenwerk, U gaf uw Woord, een gids voor generaties: ‘Ik ben de God die je bevrijdt en redt van slavernij, vereer Mij alle dagen.’ 2. U, Jezus, sprak ons toe vanaf de berg, leerde ons … Lees verder

Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog – Liedboek 583

Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog, ten hemel zijn armen, ver boven haar hoofd. Zijn bloed met zijn zweet had zijn haren doordrenkt. Zij wilde Hem aanraken, zorgen voor Hem. Zij wilde dat Hij haar kon horen, haar kreet vervloog in de herrie en hoon rond zijn leed. Zijn vrienden op afstand – … Lees verder

Nederlandse koralen uit de Matteüs Passie

Tip voor Stille week of Palmzondag: een gedramatiseerde lezing te houden van het Matteüs evangelie, de hoofdstukken 26 en 27 zoals ze ook in Bach’s Matteüs-passie klinken. De koralen uit deze passie, de Nederlandse versie dan, tussen de lezingen voegen en door de aanwezigen laten zingen zodat er een compleet beeld ontstaat. Om de aanwezigen … Lees verder

Te Deum: HEER wij loven en aanbidden U

 1. HEER, wij loven en aanbidden U, dank U, eeuwige Vader. De engelen worden niet moe om te zingen: Heilig, heilig, heilig bent U, HEER van de hemelse legers. Ja, aarde en hemel zijn vol van uw grootheid. 2. Hoor, profeten en apostelen eren U in de hemel. En martelaars zingen het lied van verlossing. … Lees verder

Ontferm u over kinderen – Serious Request

Ontferm u over kinderen in heel de wereld, Heer. Hun wonden zijn zo pijnlijk diep, u ziet de schepping lijden. Help ons om naar hen om te zien met brood en liefde beide, met brood en liefde beide. Ontferm u over kinderen in heel de wereld, Heer. Wanneer door krachten van geweld het leven is … Lees verder

O Here vol barmhartigheid

O Here, vol barmhartigheid, U weet waaraan dit leven lijdt: door kwaad misvormd, door leed geschonden. Maar U giet wijn in onze wonden als liefde, zuiverend en goed. Zo reinigt ons uw hartenbloed. Wie door uw dood is aangeraakt mag proeven hoe ontferming smaakt.   O Zoon van God, Heer van het feest, uw brood … Lees verder

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

  • 63.612 hits