//
je leest...
Liturgie

Psalmen voor Nu – Lijst

Alle  Psalmen voor Nu op volgorde, met de ‘parels’ vetgedrukt (om mee te beginnen). Deze lijst geeft informatie over tijdsduur, zingbaarheid van de psalm als gemeentelied, en liturgisch gebruik. Begeleiding met een band/ muziekgroep met zangstem en piano, en/of gitaar, drums / percussie, zo mogelijk viool, fluit of saxofoon erbij. Psalmen voor Nu zijn op CD en op Spotify te horen. Een compleet muziekboek met alle psalmen op volgorde is in de maak.                                          

Psalm 1 – Gefeliciteerd – CD 5  –  3:10
Gemeentelied. Vrolijke goed zingbare psalm. Twee wegen.

Psalm 2 – Zeg me waarom – CD 10 – 3:03
Waarom los van God? Kerst/ Openbaring

Psalm 3 – Voor niemand bang – CD 2  –  3:41
Luisterpsalm. Klacht en vraag om nabijheid.

Psalm 4 – Vrede als ik slaap – CD 1 – 2:54
Bandpsalm. Meezingbaar. Avondlied.

Psalm 5 – Vroeg in de morgen – CD 3  –  4:25
Bandpsalm. Stevige rock. Goed mee te zingen. Morgenlied. Misdaad / veilig bij God.

Psalm 6 – Mijn Heer, kom toch terug – CD 2  –  3:26
Goed meezingbaar, melancholiek. Klacht en gebed om hulp. Dodenherdenking 4 mei

Psalm 7 – Van binnen en van buiten – CD 6 –  6:14
Bandpsalm. Meezingbaar. Geen luisterlied.  Vervolging / onrecht / vergelding.

Psalm 8 – De handtekening van de Heer – CD 3  –   4:26
Goed zingbaar. Scheppingspsalm, ook te gebruiken als dooplied. Heelal / kinderen / natuur.

Psalm 9 – God doet recht – CD 1 –  5:04
Bandpsalm. Eenvoudig mee te zingen, zeker het refrein.
Recht voor de armen / Michazondag / Advent
Liedboek 9a

Psalm 10 – Heer, bal uw vuist – CD 9  –  5:41
Rustige melodie. Pleidooi om slechte mensen aan te pakken. Pleidooi voor Gods naam.

Psalm 11 – Hij ziet ons – CD 9  –  4:32
Meezingbaar of als luisterlied. Met sterke beelden van Gods oordeel.

Psalm 12 – De leugen gaat rond – CD 2  – 3:32
Stevige meezingbare psalm. Zuiver taalgebruik / grootspraak.

Psalm 13 – Hoelang nog? – CD 2  –  3:41
Goed zingbaar en speelbaar. Klacht met wending: een loflied op Gods goedheid.  Te zingen bij Job. Na een ramp. In een dienst na een zelfdoding. Liedboek 13c

Psalm 14 – Voor jou zorgt niemand – CD 2  –  3:21
Meezingbaar. Klacht omdat niemand goed doet /gebed om herstel van Gods volk.

Psalm 15 – Wie zo leeft – CD 1  – 2:27
Geschikt voor band, piano en voor orgel.  Fijne melodie, lichtvoetig. Event. beurtzang (couplet – refrein); Integriteit, kind bij God aan huis / leefregels / doen wat je belooft.

Psalm 16 – Ik val niet uit zijn hand – CD 3  –  3:32
Qua melodie verrassend en goed zingbaar. Prachtige tekst. Bij Avondmaal, pastoraat, belijdenis. En bij Pinksteren: Petrus citeert psalm 16 in Handelingen 2 als Opstandingsprofetie. Opwekking 727

Psalm 17 – U moet mij horen– CD 10 – 4:53
Bandpsalm. Verschillende melodieën.

Psalm 18 – Ken jij zo’n God? – CD 9  –  11:55
Luisterlied waarbij de even regels van couplet gemakkelijk meezingen. Wisselzang. God in zijn grootheid en ondoorgrondelijkheid.

Psalm 19 – De hemel vertelt– CD 10 – 3:58
De melodie is niet zo melodieus, heeft meer van een rap, goed mee te zingen, dit zal jongeren waarschijnlijk aanspreken. De schepping vertelt non-verbaal wie God is. Zijn wet zegt het met woorden!

Psalm 20 – Voor de koning – CD 4  –  4:01
Fijne meezinger en ook als luisterlied een pareltje. Gebed voor de koning.

Psalm 21 – Het lied gaat door – CD 10 – 3:46
Goed te zingen – Paas/hemelvaartpsalm met Gods toorn voor vijanden. Bij gedeelten uit Openbaring. Bezingen van Gods toorn gaat de gemeente niet zo goed af, alleen in een context.

Psalm 22 – Als God iets doet – CD 1  –  10:17
Meditatieve solo-psalm voor de lijdenstijd / Goede vrijdag / Avondmaaldienst / het héle verhaal van God t/m voleinding in één lied.  

Psalm 23 – Uw rust in mijn wereld – CD 3  –  3:15
Goed zingbaar gemeentelied. Een klassieker. Goede herder / rouwdienst / avondmaalsviering. Friese versie op CD 1.

Psalm 24 – De aarde is van God – CD 7  – 3:55
Gemeentelied waarbij refrein meegezongen kan worden. Intochtslied voor de koning. Palmzondag / Eerste Advent / Hemelvaartsdag / Pinksteren  / Gods auteursrecht op zijn wereld.

Psalm 25 – Les van God voor onderweg – CD 4  – 6:06
Moeilijk mee te zingen.  Alfabetisch gedicht. Onderweg met God / navolging /  catechese.

Psalm 26 – Doe mij recht – CD 4  –  2:58
Aansprekende toegankelijke stuwende melodie. Ook als luisterlied erg mooi. Smeekgebed.  Veertigdagentijd / ‘Doe mij recht’ / heilig leven.

Psalm 27 – Kijk, ik leef – CD 9  –  6:30
Meezingpsalm.  Licht / redding / een plek bij God / zonder vader en moeder / liefde en moed.

Psalm 28 – Ik smeek U om gehoor – CD 1 –   3:34
Fijne melodie, slotregels van elk couplet werken als refrein. Rechtzetten van kwaad / zegen van Gods naam / opkomen voor Gods naam.

Psalm 29 – De stem van de Heer – CD 2  –  4:27
Aansprekende melodie. Geschikt voor beurtzang met wissels in de coupletten zelf: mannen vrouwen allen.  Het spreken van de Heer in de schepping.

Psalm 30 – CD 4  –  5:06
Goed zingbaar loflied. Morgenlied / lied van bevrijding  /Veertigdagen / Pasen.

Psalm 31 – Beker met een barst – CD 6  –  6:07
Lange bandpsalm. Afgedankt mens roept God om hulp.  Leven in Gods hand.

Psalm 32 – Opgelucht –CD 5   –  3:51
Vrolijke jazzy klezmerpsalm. Vergt wel wat akkoorden-kennis van muzikanten. God vergeeft ons! Ook bij Avondmaal / schuldbelijdenis. Opgenomen in Liedboek als 32a.

Psalm 33 – Zing, als God je lief is – CD 9  – 4:52
Refrein (en later ook couplet) meezingbaar door gemeente. Loflied / Pinksteren.

Psalm 34 – Stralen van geluk – CD 7  –  4:25
Alfabetische psalm over ‘Wil je graag gelukkig zijn?’ Coupletten zijn goed mee te zingen. Ook als luisterpsalm in jeugddienst over thema geluk.

Psalm 35 – Hoelang kunt U dit aanzien? – CD 10 – 7:22
Wraakpsalm vanuit intens verlangen dat God de dingen recht zet.

Psalm 36 – Een zieke stem – CD 10 – 4:08
Stevige bandpsalm. Gods liefde en trouw voor mens en dier (als refrein) tegenover de slechte mens.

Psalm 37 – Compleet gelukkig – CD 10 – 11:14
Bandpsalm met toegankelijk refrein.

Psalm 38 – Laat me niet alleen – CD 10 – 4:47
Luisterpsalm bij ernstige ziekte. Job, martelkamers, moderne slavernij

Psalm 39 – Ik dacht: ik praat teveel –  CD 2  – 3:43
Luisterlied. Schuldbelijdenis en gebed. Vergankelijkheid / tijd / vreemdelingschap.

Psalm 40 – Hier ben ik – CD 6  –  5:14
Goed zingbare psalm, in lager tempo dan op cd waarschijnlijk mooier. Ervaringsverhaal van redding. ‘Hier ben ik’ – beschikbaar voor God.

Psalm 41 – Als jij op jouw beurt bijna valt – CD 2  –  4:28
Goed te zingen lied. Spot / ziekte / verwijzing naar lijdenstijd met verrader Judas.

Psalm 42/43 – Hoop op God – CD 2  –   7:50
Pianopsalm. Goed zingbaar. Klacht vanwege spot / verlangen naar gemeente /  hoop op God.

Psalm 44 – Niet vergeten – CD 6  – 5:42
Schrijnende psalm. Zing deze solo of als luisterlied rond de herdenking van Joodse slachtoffers in WO II. Waarom treft onheil ons, terwijl we God gewoon dienen en volgen?

Psalm 45 – De koning lacht – CD 9  –  3:45
Gaaf te zingen Koningslied. Feest / schoonheid.

Psalm 46 – Veilige hoogte – CD 3  –  4:10
Refrein of geheel te zingen door gemeente. Pianolied. Levend water tegenover verwoestend water.
God gaat de woelige mensenzee te boven; hij is onze hoge vluchtplaats

Psalm 47 – Koning van de aarde – CD 8  –  4:54
Vrolijke meezinger.  David brengt de ark op naar de berg Sion. Hemelvaartsdag.

Psalm 48 – De stad van God – CD 7  –  5:00
Goed zingbare vrolijke psalm. Jeruzalem als stad van God. Gerechtigheid / doorgeven aan je kind / God staat als een huis / in de tempel klopt Gods hart.

Psalm 49 – De rijke dwaas – CD 7  –  4:09
Toegankelijke volkse melodie. Mooi lied voor ons rijke westerlingen: een boodschap voor wie luistert. Rijke jongeling / rijke dwaas / hebzucht / graaigedrag.

Psalm 50 – Jullie eigen God – CD 10 – 8:11
Na een hemels intro (solo) een couplet-met-refrein-lied en een Goddelijke rap. Betaal God met dankbaarheid en niet met offers.

Psalm 51 – Schone start – CD 10 – 4:16
Prima te doen voor gemeente. Bij doop en avondmaal. Misstappen, vergeving, reinheid, heilige Geest.

Psalm 52 – Echte held – CD 4  – 3:27
Luisterlied. Leugenaar tegenover groene boom, dichtbij het huis van God.

Psalm 53 – Iedereen is slecht – CD 1 – 3:35
Solopsalm met meezingbaar refrein. ‘Iedereen is slecht’.  Christenvervolging / gesloten dictaturen.

Psalm 54 –  In Gods naam – CD 7  –  3:47
Goed meezingbare psalm. Aansprekend danklied na redding.

Psalm 55 – Een mens als ik – CD 10 – 3:45
Roep tot God bij verraad van een vriend. Harde tekst ondanks de duif. Eindigt veilig.

Psalm 56 – Als ik U roep – CD 3  –  6:48
Luisterlied. Refrein mee te zingen. Vijandschap /achtervolging / belofte.

Psalm 57 – Hoe sterk U bent – CD 1 –  3:39
Toegankelijke psalm met refrein. Eenvoudig te spelen ook. Troostrijk met prachtig verwoord kyrie eleison: ‘Laat heel de aarde en hemel, Heer, zien hoe sterk u bent’ . Veilig bij God / dankdag.

Psalm 58 – Laat hen verdwijnen – CD 6  –  4:37
Goed zingbare psalm. Indringende beeldrijke roep om wraak vanwege geweld. Kan bij Genesis 3. Slang.

Psalm 59 – Geef me ruimte – CD 5  –  6:34
Melancholieke psalm met refrein. Houvast tegenover vijandschap, ‘valse honden’.

Psalm 60 –Sterker dan de sterkste – CD 8  –  5:08
Kan solo gezongen worden. Roep om Gods hulp. Psalm 108 zit er in verstopt.

Psalm 61 – Van heel ver weg – CD 2  –  2:14
Goed aan te leren.  Klacht en belofte / God als toren om in te wonen.

Psalm 62 – Toch is het waar – CD 7  –  5:25
Solo- of luisterlied. Met een krachtige drive zingt de psalm zich open na de stilte van het begin.  Vergankelijkheid / God als rots en kasteel / relatiepsalm: ‘Vertel het allemaal aan God’ / God van liefde.

Psalm 63 – Liever uw liefde – CD 5  –  4:19
Latin psalm die na enige oefening goed te zingen is, vooral refrein. Ook mooi als luisterlied. Verlangen naar God.

Psalm 64 – Hoe God heeft ingegrepen – CD 4  –  3:08
Luisterpsalm. Bedreigd worden / veiligheid bij God.

Psalm 65 – Een gouden jaar – CD 10 – 6:10
Heerlijke gemeentepsalm, goed te zingen op dankdag / oogst / zegen / schuldvergeving.

Psalm 66 – God is mijn vriend – CD 10 – 4:31
Rockpsalm op CD, muziekgroep kan eigen intonatie geven aan deze melodieuze lofzang.

Psalm 67 – God zegent ons – CD 2  –  2:54
Frisse, goed zingbare dank- en gebedspsalm. Pinksteren en Dankdag. Opgenomen in Opwekking als 748

Psalm 68 – Aarde, land en stad – CD 10 – 7:05
Vertellende psalm, heerlijke melodie, mooi solo in wisselzang jongen meisje. Refrein Allen.

Psalm 69 – Red mij nu – CD 10 – 7:09
Watersnood & klimaatschade als metaforen voor haat en geweld. Gebed in wanhoop.

Psalm 70 – Kom naar beneden! – CD 7  –  2:37
Psalm bestaat uit de slotfase van psalm 40 op een andere melodie.

Psalm 71 – Laat mij weer leven – CD 10 – 5:20
Gebed of God die me vanaf mijn geboorte kent, mij vasthoudt nu ik oud en zwak ben

Psalm 72 – Rechtvaardige koning – CD 8  –  5:27
Gemeentezang. Een van de koningspsalmen. Over gerechtigheid.  Kerst en Epifanie / Koninkrijk van God / politiek.

Psalm 73 – Ik wil alleen bij U zijn – CD 1  –  4:13
Solopsalm. Niet geschikt voor samenzang. Geluk versus ongeluk /  de weg van de jaloezie naast de hemelse weg.

Psalm 74 – Sion is een spookstad – CD 10 – 5:46
Luisterpsalm. De vernietiging van de tempel.

Psalm 75 – Zware wijn – CD 6  – 3: 40
Bandpsalm.  God vernedert en verhoogt / verkiezing.

Psalm 76 – Wie kan in uw schaduw staan? – CD 8  –  3:59
Vergt oefening. Loflied in vier coupletten. Voleinding / laatste oordeel.

Psalm 77 – Dit is mijn verdriet – CD 7  –  8:49
Intiem klinkende solopsalm waarin de dichter veel verdrietige vragen bij God neerlegt.

Psalm  78 – Geschiedenisles – CD 3  –   13:30
Goed meezingbare geschiedenisles. Bruikbaar als gezongen schriftlezing. Volgt nauwgezet de inhoud van de psalm zelf.

Psalm 79 – Laat ze niet lachen – CD 3   –  3:50
Luisterlied, zacht mee te zingen. Aangrijpend lied over de ballingschap  ‘Wreek onze doden’.

Psalm 80 – Licht, kom tevoorschijn – CD 9 –   5:20
Sololied met refrein voor gemeente.  Advent / Licht / verhaal van de wijnstok / omkeer / Gods zoon.

Psalm 81 – Een stem die ik niet kende – CD 8—3:38
Meezingpsalm. Oproep tot feest en boetedoening / verootmoediging / Veertigdagen.

Psalm 82 – Oordeel zelf –  CD 4   –  4:02
Bandlied. Meezingbaar. Onrecht tegenover het recht van God / verantwoording afleggen / oordeel.

Psalm 83 – Hagars nageslacht –  CD 9  –  3:41
Wie hem vaker gehoord heeft, zingt zo mee. Een belevenis, deze psalm te zingen. Gevecht tussen Hagars en Sara’s nageslacht. Galaten 4  & Genesis 16 en 21

Psalm 84 – Wat hou ik van uw huis – CD 1  –  2:42
Goed zingbaar strofisch lied. Heimwee naar God / eerlijk onderweg zijn / vertrouwen / huis van God. Liedboek 84a en Opwekking 715

Psalm 85 – Wonen in dit land – CD 8 –  5:29
Na enkele keren luisteren eigenlijk heel eenvoudig. Refreinen meezingbaar. Opgewekte psalm: God komt bij mensen wonen. Nieuwe aarde / Openbaring / Advent.

Psalm 86 – Ik wil opstaan – CD 5  –  7:04
Na enige oefening te zingen. Pianopsalm. Gebedsroep om overeind te blijven met God.

Psalm 87 – geboorteplaats: Jeruzalem – CD 3  –   2:40
Bandpsalm.  1e en laatste couplet meezingbaar. Middencoupletten solo.

Psalm 88 – Nergens licht – CD 6  –  6:43
Luisterlied. Intense klacht van iemand die nergens licht ziet. Depressie / zelfdoding.

Psalm 89 – Mooie droom – CD 7  –  7:10
Meezinger. Ook luisterlied. Thuis zijn bij de Heer / fris en krachtig oud zijn.

Psalm 90 – Alles komt goed –  CD 1  –  3:02
Solopsalm. Niet direct voor gemeentezang of in rustig tempo. Niettemin een door velen graag gezongen psalm. Opgaan blinken en verzinken. Oudejaarsavond. Opgenomen in Hemelhoog

Psalm 91 – Lang en gelukkig – CD 9 –   6:11
Meezingpsalm. Vertrouwen /slapen /engelen / lang gelukkig leven.

Psalm 92 – Wat U doet– CD 5  –  4:56
Vrolijke meezinger. Thuis zijn bij de Heer / fris en krachtig oud zijn.

Psalm 93 – Geweldige kracht – CD 6  –  3:54
Goed zingbaar. Koningspsalm. Ook: watersnood/ -overlast.

Psalm 94 – Toen ik bijna viel – CD 10 – 5:14
Gebed om af te rekenen met de schuldigen.

Psalm 95 – Alles veilig –  CD 7  –  3:18
Goed meezingbare, indringende psalm. Woestijnreis / sabbatsrust / Hebreeën 3.  Psalm die waarschuwt.

Psalm 96 – Zing een nieuw lied – CD 8  –  4:07
Toegankelijke lofpsalm. Goed speelbaar en zingbaar. Missionair / Kerst.  Opwekking 768

Psalm 97 – De HEER is koning – CD 10 – 3:26
Vier melodieuze coupletten, goed te zingen, iets minder snel. Gods verschijning / in majesteit / idolen / het licht voor rechtvaardigen.

Psalm 98 – Hij komt en overwint – CD 6  – 3:42
Vrolijke meezingbare psalm. Kerst / wederkomst /gerechtigheid / wonderen / nieuw lied.  Opgenomen in Liedboek als 98e

Psalm 99 – Heilig boven alles -CD 8  –  4:16
Koningspsalm / rechtvaardigheid / vertrouwen, met Mozes, Aäron, Samuël als voorbeeld.

Psalm 100 – Juich aarde! – CD 5  – 3:40
Echt psalm voor een band; feestelijk loflied. Vergt even oefenen voor gemeente en band, maar is dan ook slijtvast. Coupletten licht te zingen. Op CD te zwaar opgetuigd en opgenomen, geen luisterlied.

Psalm 101 -Goede mensen gezocht – CD 4  –  2:28
Met enige oefening goed te zingen. Integriteit.

Psalm 102 – Vervlogen en voorbij – CD 5  -6:00
Na enige oefening meezingbaar.  Klaaglied tussen het puin. Over generaties / doorgeven wie God is. / Het heelal, vogels en sterren.

Psalm 103 – Laat ik zingen – CD 10 – 5.55
Couplet en refrein zijn snel mee te zingen. Nooit vergeten wat God doet en deed

Psalm 104 – De vogels dansen – CD 10 – 7:48
Wondere natuurfilm,  je zingt vrij snel mee. Lof op de schepping. Genesis / Dankdag / Klimaat

Psalm 105 –Woorden en wonderen – CD 5  –  7:29
Luisterlied en geschiedenispsalm over de woestijnreis van Israel. Of twee solisten.

Psalm 106 – Telkens de mensen altijd God – CD 7  –  9:39
Inzichtgevend luisterlied op aantrekkelijk ritme / Als Schriftlezingpsalm.  Geschiedenispsalm over Israel in de woestijn. Ontstellende oppervlakkigheid – Daartegenover Gods aanhoudende liefde.

Psalm 107 – Zoekers en zwervers – CD 8  –  7:25
Gezongen Schriftlezing met refrein voor gemeente. Op CD met stevige beat uitgevoerd; werkt echter ook goed met een folkgitaar ( a la Johnny Cash). Vier reddingen uit doodsgevaar / kanteling onheil<>zegen.

Psalm 108 – De hemel is te klein voor U – CD 10 – 3.00
Verrukkelijke lofpsalm met topografie die Gods grootheid doet beseffen.

Psalm 109 – Blijf niet zwijgen – CD 8  –  5:25
Luisterpsalm die via stem en tegenstem zicht op de inhoud geeft. Uit een tijd dat er nog geen Wetboek van strafrecht was. Bijna theater.

Psalm 110 – De koning drinkt – CD 3  –  3:12
Luisterlied. Koningslied. Hemelvaart. Probeer deze meest geciteerde psalm in Nieuwe Testament.

Psalm 111 – De God die alles doet – CD 6  –  3:45
Heerlijk te zingen psalm.  Alfabetpsalm met een open melodie. Mooi bij het avondmaal: ‘hij geeft ons brood en wijn’.  Over de verbazingwekkende God.

Psalm 112 – De man die alles kan -CD 6  –  2:10
Goed zingbare tegenhanger van psalm 111 – de ideale man. Alfabetpsalm.

Psalm 113 –Iedereen onder de zon – CD 2  –  2:58
Goed zingbare vrolijke psalm, slotregel kan pijn doen.

Psalm 114 – Vraag het aan het water – CD 6  –  5:22
Meezingbare en vrolijke psalm over de uittocht. Opgenomen in Liedboek als 114a

Psalm 115 – Niemand anders – CD 10 – 5:35
Eerst oefenen. Refreinlied. Niemand anders dan God kan ons helpen

Psalm 116 – Ik hou van de Heer – CD 9
Meezingbaar. Angst en weerloosheid / eed van trouw aan God.

Psalm 117 – Met ons – CD 4   –   1:53
Eenvoudig meezingbaar en ritmisch; goed speelbaar met gitaar of met hele band.

Psalm 118 – De HEER is liefdevol en goed – CD 7 –  5:55
Vergt vaker luisteren. De afgekeurde steen en de palmtak. Veertigdagentijd / Palmzondag

Psalm 119 – Geen woord teveel – CD 4  –  21:59
Prachtige tekst. 22 keer dezelfde melodie: uiteindelijk zingt iedereen hem vanzelf mee. Mooi voor een themadienst. De hele psalm kan daarbij worden gezongen, een ervaring.

Psalm 120 – Vrede ver te zoeken – CD 4  –  3:08
Goed meezingbaar. Ook als luisterlied mooi. Onbekende psalm die urgent kan klinken. Vredesmissies ‘bij tenten en kamelen’ / ver van huis wonen / vrede versus vechten.

Psalm 121- Waar komt mijn hulp vandaan? – CD 1 –   3:04
Vier coupletten op toegankelijke melodie.  Te zingen o.a. bij hulpvraag / huwelijk / vakantietijd

Psalm 122 – Jeruzalem Jeruzalem – CD 2 –  3:20
Vrolijk meezinger over Jeruzalem.

Psalm 123 – Mijn ogen kijken op naar U – CD 3  –  2:48
Bandpsalm. Meezingbaar lied over opzien naar God in situaties van spot en arrogantie.

Psalm 124 – Goddank – CD 5  – 3:33
Meezinger. ‘Onze hulp…’.  Sterke refreinregel, meezingbaar voor allen.

Psalm 125 – Vrede voor Gods volk – CD 4  –  3:27
Goed mee te zingen. Wie op de Heer vertrouwt staat als de berg Sion / vrede voor Israel

Psalm 126 – Armenvol – CD 3  – 2:42
Goed te zingen lied over terugkeer uit de ballingschap. Tranen tegenover blijdschap / zaaien naast maaien / het ‘nog niet’ en de vervulling.  Veertigdagentijd / Dankdag.

Psalm 127 – Liefde, brood en slaap – CD 3  –  3:16
Innemend lied, goed mee te zingen. Dagelijks werk / zegen van God / kinderen.

Psalm 128 –Dat zal ik vragen – CD 5  –  1:23
Wervelend pianolied. Meezinger. Zegen en vrede voor werk en gezin. Vergt pastorale zorgvuldigheid (kinderzegen).

Psalm 129 – Gerechtigheid bij God – CD 6  –  4:20
Na enige oefening goed zingbaar, vooral refrein. Deze psalm zing je in de kerk plaatsvervangend voor alle slachtoffers van geweld / verkrachting / vernedering.

Psalm 130 – Uit de diepten – CD 1  –  3:08
Goed zingbaar. Zonde, verlossing, dankbaarheid. Advent / Avondmaal / Goede vrijdag / pijn & hoop
Ook: in combinatie met de Tien Woorden. Deze beginnen met bevrijding, de psalm eindigt ermee. Opgenomen in Liedboek als 130c

Psalm 131 – Wees gerust – CD 1 –  2:17
Meezingbaar kort lied. Thema’s: kind bij God zijn / positief zorgen voor jezelf.

Psalm 132 – Dit blijft mijn huis – CD 8  –  4:45
Meezingbaar na meerdere keren luisteren. Thema: Gebed, Gods eed aan David

Psalm 133 – Zo mooi – CD 5  –  2:45
Goed zingbaar en speelbaar. Ook geliefd bij kinderen.  Familie / gemeente zijn / verbondenheid / zegen van boven naar beneden.

Psalm 134 – Zegen de Heer – CD 3  –  3:49
Bandlied. Bevestiging van ambtsdragers / slot van de dienst / wederzijdse zegenbede.

Psalm 135 – Van Jeruzalem tot Jeruzalem – CD 10 – 3.28
Hoe Gods naam weerklinkt en gouden beelden mensenwerk zijn

Psalm 136  – God kijkt naar ons om – CD 1  –  5:37
Solopsalm waarbij de refreinregel goed meezingbaar is: God kijkt naar ons om, hij is goed. Thema’s: Schepping / reis met Israel door woestijn

Psalm 137 – Aan de rivier van Babel – CD 2  –  4:56
Luisterlied.  Schrijnend gezang over de ballingschap. Willem Barnard zei over deze psalm: ‘ik zal deze psalm nooit zingen, ik heb er, Goddank, het recht niet toe.’ 

Psalm 138 – Meer dan mooie woorden – CD 7  –  4:27
Toegankelijke strofische psalm. Breed uitgesponnen melodie met lange noten voor orgel.  Lof en eer voor God / oproep aan wereldheersers.

Psalm 139 – Open boek – CD 10 – 5.18
Na een paar keer  luisteren zing je wel mee. Het wonder dat God ons kan lezen vanaf het begin.

Psalm 140 – Ik red het niet alleen – CD 9  –  4:31
Intense meezinger van weinig gezongen psalm. Hoop / dank / recht van de zwakken /diaconie

Psalm 141 – Avondlied – CD 8  –  4:11
Op het eerste gehoor niet erg toegankelijk, maar de praktijk bewijst dat hij heel makkelijk meegezongen wordt. Bidden tegen verleiding, voor vijanden.

Psalm 142 – Rust en ruimte – CD 1 –  2:49
Meezingbaar. Veertigdagentijd  / lijdenstijd / Getsemane.

Psalm 143 – U blijft mijn God – CD 10 – 5:03
Gebed om hulp in doodsgevaar.

Psalm 144 – Nog veel meer – CD 9 – 5:33
Pianolied. Intens klinkend refrein, goed mee te zingen. Kwetsbare mensen / zonen / dochters  / schapen / graan.  Dankdag.

Psalm 145 – Adem om van U te zingen – CD 3  –  4:21
Bandpsalm. Zeer meezingbaar, frisse tekst.. Lof en dank.
Vergeving / liefde. Opgenomen in Opwekking als 734

Psalm 146 – Wie op Jakobs God vertrouwt – CD 8  –  3:30
Geschikt voor band. Stevige lofpsalm. Epifanie

Psalm 147 – Een loflied voor de Heer –  CD 1  –  2:28
Zingbaar in iets lager tempo. Vrolijk loflied over Gods Schepping / ontzag & eerbied / Jeugddienst

Psalm 148 – De hemel, de aarde – CD 5  –  8:08
Luisterlied. Heldere oproep aan hemel en aarde om God te loven. Uitvoering op CD te uitgesponnen voor kerkdienst. Dat kan live beter.

Psalm 149 – Loflied, strijdlied – CD 10 – 4:12
Afrikaanse schwung voor de gemeente. Oproep om te zingen en te dansen voor God.

Psalm 150 – Alle eer aan God -CD 2  –  3:26
Meezingpsalm.  Alle eer aan God.

Noot: Bij ‘Psalmen voor Nu’ is de uitroep Halleluja steeds weergegeven met: Alle eer aan God.

Reacties

Reacties zijn gesloten.

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

  • 61.956 hits