//
je leest...
Liturgie

Geloof verbindt ons aan één God

Geloof verbindt ons aan één God,
Schepper van hemel en aarde,
die zich als Vader kennen doet,
zich aan kinderen openbaarde.
Hij wil ons altijd bewaren,
ziel en lichaam wil hij voeden.
Hij behoedt ons voor gevaren.
Het leed keert hij ons ten goede.
Zo zorgt hij voor ons, werkt en waakt,
omdat zijn almacht alles raakt.

Geloof verbindt ons aan Gods Zoon,
onze Heer Jezus Christus,
die eeuwig bij de Vader woont,
God uit Gods geheimenissen.
Hij is uit de maagd Maria
als een mensenzoon geboren,
van de heilige Geest ontvangen,
voor ons mensen, diep verloren,
aan ’t kruis gestorven, toegedekt,
door God voor het leven opgewekt.

Geloof verbindt ons aan de Geest,
eeuwig God met Zoon en Vader,
de trooster die het hart geneest,
ons met gaven begenadigt.
Allen die bij Christus horen
leven samen van vergeving,
door Gods adem nieuw geboren;
zo mooi is het nieuwe leven.
Ellende duurt niet; na de tijd
wacht een voltooide eeuwigheid.

Naar: Wir glauben all’ an einen Gott, BWV 437, 
Martin Luther – 1524

tekst: Ria Borkent, Een vleugje eeuwigheid, 
80 Bach-koralen herdicht 

Uitgeverij Gooi & Sticht / Kok Kampen

Dit lied (tekst en muziek)  kunt u downloaden via de 
Webshop van Gooi en Sticht, www.gooiensticht.nl

Reacties

Reacties zijn gesloten.

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

  • 63.612 hits