//
je leest...

Bachkoralen

Deze categorie bestaat uit 6 berichten

Hervormingslied – Nu zingen wij getroost en blij

Nu zingen wij getroost en blij van vreugdevolle dingen, om samen in Gods cantorij zijn liefde te bezingen. God bracht verandering teweeg die wondermooi gestalte kreeg in Christus onze Here. De dwaalgeest had mij in zijn macht, liet mij geheel ontsporen. Een kwelling was het dag en nacht voor dood te zijn geboren. Ik zonk, … Lees verder

Geef je maar over in de armen

Geef je maar over in de armen van de Schepper van je leven. Bij hem zal vreugde je verwarmen, buiten hem is het vergeefse. Hij is de bron waar leven uitbreekt, de zon die armen naar je uitsteekt, geef je maar over, en over. God is het licht, zo vol genade, ongedeeld en trouw en … Lees verder

Toen Jezus Christus in de nacht

Toen Jezus Christus in de nacht waarin Hij werd verraden op onze redding was bedacht, volbracht Hij Gods genade. Nu heeft de schaduw afgedaan, gaat zich het Licht onthullen. Nu moet het Lam ter slachting gaan, zijn offerdienst vervullen. Hij nam het brood en brak het door voor de discipelogen, zag op en dankte God … Lees verder

U heb ik Heer van harte lief

U heb ik, Heer, van harte lief, houd U niet verre alstublieft, maar kom met uw genade. Al opent zich een wereld wijd, ik tast naar uw aanwezigheid, uw sporen op mijn paden. Vanaf een doodgelopen weg brengt Gij mij door uw Zoon terecht, want Jezus heeft mij door zijn bloed verlost, en deze weg … Lees verder

Lied van de tijden – Golgota

  Christus die ons vrijheid bracht op die Goede Vrijdag werd om ons te middernacht schuldeloos gegijzeld, gevoerd voor de Hoge Raad, listig uitgeleverd, in het uur van hoon en haat, zo de Schriften schreven.     In het vroege morgenuur staat Hij voor Pilatus, die zich brandt aan heilig vuur bij een schaal met … Lees verder

Voor Christus is mijn leven

Voor Christus is mijn leven, sterven voor Hem is winst. Wie zich aan Hem wil geven weet dat hij vrede vindt. Roept Hij mij om te komen, roept Hij mij om te gaan, meer dan mij wordt ontnomen is het naast Hem te staan. Verdrukking, angst of honger, nood of vervolging wordt met Christus overwonnen, … Lees verder

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

  • 61.956 hits