//
je leest...

riaborkent

riaborkent heeft geschreven 10 berichten voor Ria Borkent

Gereformeerd kerkboek

Het nieuwe en definitieve Gereformeerd Kerkboek is uit. Een dienstboek en liedboek ineen. In het dienstboekdeel staat o.m. het Groot kerkgebed, een reeks prachtige korte gebeden voor de gemeente en de wereld. In het liedboekdeel staat alle psalmen, en bekende en nieuwe liederen. Het Te Deum (185) zingt als het ware met engelen, profeten en … Lees verder

Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’

24 maart 19.30 Amersfoort Brugkerk Schuilenburgerweg 2, scratch/meezingconcert   —– 24 maart 20.00 Hoogkerk —– 25 maart 16.30 Doorn Maartenskerk  —– 30 maart 19.30 Meppel Kruiskerk —–

Welkom op de website van Ria Borkent

Op deze site vindt u gedichten en liedteksten, aansluitend bij het kerkelijk jaar. Ook vindplaats van proza als korte verhalen en bijdragen voor kinderbijbels. Tip voor komende tijd: De koralen in de Matteüs Passie (Nederlandstalig). Liedboek 554 -Welkom koning Jezus, 583 -Maria keek toe, 587- Licht voor de wereld. Gereformeerd kerkboek 2017 – Ik ben-liederen … Lees verder

Kerstverhalenbundel DE ZOON

Verhalen horen bij de kersttijd. In de kerstverhalenbundel 2017 DE ZOON (Boekencentrum Uitgevers) staan achttien fonkelnieuwe verhalen van Ria Borkent, Els Florijn, Arie Kok en andere auteurs.

Nederlandse koralen uit de Matteüs Passie

Tip voor Stille week of Palmzondag: een gedramatiseerde lezing te houden van het Matteüs evangelie, de hoofdstukken 26 en 27 zoals ze ook in Bach’s Matteüs-passie klinken. De koralen uit deze passie, de Nederlandse versie dan, tussen de lezingen voegen en door de aanwezigen laten zingen zodat er een compleet beeld ontstaat. Om de aanwezigen … Lees verder

Kinderbijbel

‘God wil bij mensen wonen’ is een kinderbijbel met aandacht voor de prachtige taal van de Bijbel. Verhalen, spreuken, brieven en psalmen staan erin. Voor kinderen onbekende boeken als Job, Prediker, Hooglied, Hebreeën en Openbaring worden opengedaan in de vorm die ze in de bijbel hebben: als verhaal, gedachten, lied, brief, visioen. Voor kinderen van … Lees verder

Hervormingslied – Nu zingen wij getroost en blij

Nu zingen wij getroost en blij van vreugdevolle dingen, om samen in Gods cantorij zijn liefde te bezingen. God bracht verandering teweeg die wondermooi gestalte kreeg in Christus onze Here. De dwaalgeest had mij in zijn macht, liet mij geheel ontsporen. Een kwelling was het dag en nacht voor dood te zijn geboren. Ik zonk, … Lees verder

Vrouwenbijbel

Najaar 2016 is de Vrouwenbijbel verschenen bij Uitgeverij Royal Jongbloed. Een bijbel in de Herziene Statenvertaling met toegevoegde kaderteksten over de bijbelse vrouwen, leuke weetjes, biografieën, uitleg en meditatieve extra’s. Deze gaan vooral in op de relatie die God met ons heeft en op onderlinge relaties. De Vrouwenbijbel brengt bekende en minder bekende vrouwen voor … Lees verder

Kinderloos

Besta dan in mijn hoofd zoals je bent vanaf de dag dat je daar werd geboren, jij spelend kind dat mij als vader kent en in mijn hart bouwt aan je blokkentoren. De droom staat als een wankel monument – en bom. Wordt omgegooid. Zoals tevoren. Je zingt, of hoor ik nu mijn eigen stem … Lees verder

Vrijheid van het Woord

U hebt gesproken, HEER, vanaf de berg, vanuit uw liefde voor uw volk op aarde. Wij waren slaven en dat vond U erg, U gaf uw woord, een gids voor generaties: ‘Ik ben je God die je bevrijdt en redt van slavernij, vereer Mij alle dagen.’   2. U, Jezus, sprak ons toe vanaf de … Lees verder

Contact Informatie

055-3670261
Ma t/m vr 09.00-17.00

Stuur een mail

Per Categorie

Web Bezoek

  • 25.807 hits