//
je leest...
Bachkoralen

Toen Jezus Christus in de nacht

Toen Jezus Christus in de nacht
waarin Hij werd verraden
op onze redding was bedacht,
volbracht Hij Gods genade.

Nu heeft de schaduw afgedaan,
gaat zich het Licht onthullen.
Nu moet het Lam ter slachting gaan,
zijn offerdienst vervullen.

Hij nam het brood en brak het door
voor de discipelogen,
zag op en dankte God ervoor.
En Jezus sprak bewogen:

Neem, eet, dit is het hemelbrood,
gebroken u ten leven.
Mijn lichaam wordt tot in de dood
voor mensen prijsgegeven.

Zo nam Hij ook de wijnbokaal,
met wijn geperst uit bessen,
om in dit laatste avondmaal
hun diepste dorst te lessen.

Neem, drink, ik schenk mijn dure bloed,
het wordt voor u vergoten
als goede wijn die vloeien moet
voordat hij wordt genoten.

Een nieuw verbond deel ik u mee:
wees in mijn bloed verbonden.
Want in mijn bloed, die rode zee,
verdrinken al uw zonden.

Doe dit tot mijn gedachtenis,
zo heeft de Heer gesproken.
Zij zongen in de duisternis
de lofzang ongebroken.

O Here Jezus, dank U wel
dat Gij mij zo beminde,
in brood en wijn een eerherstel,
het leven zelf doet vinden.

Als Jesus Christus in der Nacht, BWV 265
tekst Ria Borkent naar Johann Heermann – 1636
uit: Een vleugje eeuwigheid, 80 Bachkoralen herdicht

Bladmuziek met vierstemmige harmonisatie verkrijgbaar bij de webshop van Gooi en Sticht. Ga naar http://www.gooiensticht.nl en type de eerste regel in.

Prijs: € 3,00   

Boek waar dit koraal instaat: Een vleugje eeuwigheid, 80 Bachkoralen herdicht, verkrijgbaar bij Ria Borkent

Bachkoralen uit mijn Nederlandse Matteüs Passie kunt u rechtstreeks opvragen via onderstaande link (losse bladmuziek of hele partituur)

http://www.europeanchoralclub.com/Matteus-Passie-p-22006.html

Reacties

Reacties zijn gesloten.

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

  • 63.609 hits