//
je leest...
Een vleugje eeuwigheid

Gezangen

een-vleugje-eeuwigheidAlle titels zijn los te bestellen…

 • Ach Here, hoor mijn zuchten
 • O lieve Heer
 • In God de Heer zijn wij getroost
 • Als God vanuit de hemel hoog
 • Ach, wat moet ik toch beginnen
 • Op aarde vestig ik mijn hoop
 • Here Jezus, wees met mij
 • Jezus, mijn geluk en vreugde
 • Wie zich door God alleen laat leiden
 • Voor U, voor U Heer wil ik zingen
 • Nu heft mijn hart, vervuld van voorgevoel
 • Ken God in al uw wegen
 • O God, o goede God
 • Naam van Jezus, erewoord
 • Alles, alles is gelegen
 • Heer Jezus Christus, hoogste goed
 • Jezus heeft mijn ziel gegrepen
 • God, die Uzelf in licht vertaalt
 • Zou ik voor mijn God niet zingen?
 • Wees blij en zing vol vrolijkheid
 • Jezus, vreugde van mijn ogen
 • Jezus is mijn vreugde
 • Gij die liefde zijt en leven
 • O eeuwigheid van hellepijn
 • God zal geen mens verlaten
 • Waarom heeft droefheid zich om mijn hart gelegd?
 • Hoe glansrijk staat de Morgenster
 • Eén ding hebben wij maar nodig
 • Een vaste burcht is onze God
 • De engelen zijn helden
 • Wie God vertrouwt gaat op voor goud
 • Heer, geef dat ik mijn hart niet hecht
 • Dankt allen, dankt nu God
 • Graag geven wij een wereld
 • Jezus die mijn hart aanraakt
 • U heb ik, Heer, van harte lief
 • Als wij de wanhoop haast nabij
 • Heer, door uw majesteit en macht

Bladmuziek met vierstemmige harmonisatie verkrijgbaar bij de webshop van Gooi en Sticht.

Typ de titel in op http://www.gooiensticht.nl
Prijs: € 3,00

Boek ‘ Een vleugje eeuwigheid, 80 Bachkoralen herdicht’ verkrijgbaar bij Ria Borkent

Reacties

Reacties zijn gesloten.

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

 • 63.612 hits