//
je leest...
Psalmen voor Nu CD's

Licht, kom tevoorschijn

De titel van cd 9 is genomen uit Psalm 80, de adventspsalm Licht kom tevoorschijn.

Herder van Israël, hoor ons,
u die ons leidt als een herder zijn schapen,
u die verschijnt tussen engelen,
schitterend licht laat u zien aan de mensen,
kom in beweging, dan zijn we gered.

Hemelse God!
Licht, kom tevoorschijn,
verander ons leven, dan zijn we gered!

HEER van de hemelse legers,
hoe lang nog wordt ons gebed overschaduwd
door deze wolk van uw woede.
Brood van verdriet en een beker vol tranen –
u maakte ons tot een mikpunt van spot.

Hemelse God!
Licht, kom tevoorschijn,
verander ons leven, dan zijn we gered!

U groef een wijnstok in Egypte uit,
u joeg de volken weg en plantte hem,
in Kanaän gaf hij het land zijn schaduw,
zijn ranken reikten van rivier tot zee.
Waarom hebt u zijn muur omvergehaald?
Waarom plukt iedereen hem zomaar kaal
en wordt de rank vertrapt door wilde zwijnen?
Geplunderd, kaalgevreten, leeg geknaagd?

Hemelse God!
Licht, kom tevoorschijn,
verander ons leven, dan zijn we gered!

God van het hemelleger, kom terug,
en doe iets aan uw wijngaard, kijk dan toch:
het stekje dat u eigenhandig  plantte,
de zoon die door uzelf gedragen is.
Kijk niet te kwaad naar hem, dan brandt hij af.
Bescherm het mensenkind, uw rechterhand,
dan houden wij u vast. Hou ons in leven,
dan roepen wij uw naam als redder uit.

Hemelse God!
Licht, kom tevoorschijn,
verander ons leven, dan zijn we gered!

tekst Ria Borkent
muziek Niels Dolieslager
grondtaalbegeleiding Zwanetta de Vries en Johan Schelling

Een andere psalm waarvan ik de tekst schreef is psalm 27 Kijk, ik leef. Op deze cd. Vier coupletten op een fraaie melodie van Gerrit Dekker.

Reacties

Reacties zijn gesloten.

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

  • 63.610 hits