//
je leest...
Matteüs Passie

Matteüs Passie – Een poëtische hertaling

Matteüs Passie is een hertaling die de oorspronkelijke tekst van het meesterwerk van Johann Sebastian Bach op de beroemde muziek als uitgangspunt neemt. Daarnaast zijn opgenomen de lezing ‘Een Hollandse Bach’ en ‘Overwegingen bij de hertaling’.

Duitse tekst op linkerpagina – Nederlandse hertaling op rechterpagina
Boekencentrum Uitgevers € 12,90

Reacties op de tekst:

Het kan niet anders of de engelen hebben je geholpen! (Marjon)

Het resultaat is vele malen mooier dan ik had gedacht. (Jan Willem)

Geslaagde woord-toonverhouding die dicht bij het origineel blijft, de tekst komt je dicht op de huid te zitten. (Roel)

Ik ben dankbaar dat ons land gezegend wordt met een mooie en meer toegankelijke versie van Bachs geloofsgetuigenis. (Frank)

Prachtige teksten, en heel soepel. (Wessel)

De beschrijving ‘poëtische hertaling’ is zeer terecht. Ook de tekst van de evangelist zit vol vondsten. En het volk zegt gewoon weer: “Was gehet uns das an? Da siehe du zu!”, ofwel “Dat is niet ons probleem. Los dat maar zelf op”. (Ben, Jezuiet en priester)

Met ontroering hebben we vanmiddag, vrijdag 22 april naar de uitvoering van de mattheus gekeken.Mijn vraag is of er al een partituur met de nederlandse tekst van de mattheus is. (Ankie)

We hebben genoten van de Nederlandse matteus!! Prachtige vertaling , geweldig!! Eerlijk gezegd hadden we tevoren onze bedenking: onze complimenten!! Eigenlijk mooier dan in het Duits….. (Jan)

Voor hoe ik de Mattheuspassie vanmiddag heb beleefd, kan ik moeilijk passende woorden vinden. Zo kwamen de muziek en woorden nog dieper bij mij binnen en werd de Passie van een mooi muziekstuk over het lijden van Jezus tot een intense beleving van dit verhaal. (Jeanny)

Wat dat betreft is de Nederlandse vertaling van Ria Borkent een aanwinst. Deze vertaling in opdracht van het Christelijk Literair Overleg bevat mooi en begrijpelijk Nederlands zonder veel af te wijken van de oorspronkelijke Duitse tekst. (HJ)

Verrassende en gedurfde vertaling (L.R)

Niet alleen is het een prachtige vertaling geworden, met mooi woordgebruik, goed zingbaar, maar ook één, zoals Antoine Bodar het beschreef, een werkelijk gelovige vertaling. (Richard)

Heel verrassend en ook ontroerend (Truus)

Uit het Voorwoord:

Een groot verhaal, de geschiedenis van Jezus, zoals opgetekend door Matteüs in de hoofdstukken 26 en 27 van zijn evangelie. Een duister verhaal: vrienden die niet willen dat een vrouw Jezus zalft, leiders die met list zijn dood beramen, een vriend die hem verloochent, een ander die hem uitlevert aan de vijand, en allemaal vluchtten ze als het erop aankomt. Matteüs laat uitkomen dat Jezus zich geheel vrijwillig aan deze gebeurtenissen, en tenslotte aan barbaarse marteling en dood overgeeft. Jezus voorspelt daarbij meermalen hoe het gaan zal, meteen al in het begin als hij de datum, en de manier waarop, van zijn dood aankondigt. Zijn pretentie dat hij de door God beloofde Messias is, brengt hem aan het kruis. De lichte tonen in dit geheel worden gegeven met Jezus’ allesomvattende liefde voor mensen, en met zijn belofte dat hij zal opstaan uit de dood, opgaan naar zijn Vader en eens op hemelse wolken op aarde terugkeert (fragment).

Reacties

Reacties zijn gesloten.

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

  • 63.609 hits