//
je leest...
Liedboek

Een Liedboekavond

lezing-2016

Een nieuw liedboek – de Grote Kerk in A. zit er klaar voor. ‘Gaan we allemaal moeilijke liedjes zingen?’ vraagt een man in de banken. ‘Er zijn heel veel vrouwen, eigenlijk zijn dat de cultuurdragers’ antwoordt de man ernaast.
Kerkzang als cultuur verschuift: we zingen anno 2017 anders dan in 1917.
Kerkzang als geloofszang is gebleven.

 

 

Waarom een nieuw Liedboek?

1. Vernieuwing. Er zijn veel nieuwe liederen geschreven na 1973.
2. Verbreding. Het zijn veel anderssoortige liederen.
3. Verandering. Er zijn veranderingen in de liturgie, meer participatie, koren, combo’s.

Leefkringen van een nieuw Liedboek

 • Erediensten
 • Vieringen en vespers
 • Avondopening en – sluiting
 • Pastoraat
 • Persoonlijk gebruik thuis

Daarom: 120 gebedsteksten, om persoonlijk en samen te gebruiken.
Daarom: zingen en bidden in huis en kerk,
huis is ook: leerhuis, ziekenhuis, huis van bewaring.

Vijf thema’s

 1. Psalmen
  Kern: het moment in de liturgie bepaalt de vorm
  – berijmd: 150 berijmde psalmen, en andere strofische bewerkingen die bij de psalm staan, zoals: De Heer is mijn licht (psalm 27a), Hoe lang nog (psalm 13c), O God die droeg ons voorgeslacht (psalm 90a), Wat zo geweldig is (psalm 92a)
  – onberijmd
  – beurtzangen: Een lamp voor mijn voet (psalm 119b)
  – reciteerzangen
  – overige vormen,  bv. Taizéliederen zijn meerstemmig

2.  Traditie en vernieuwing
Het lied is niet alleen expressie van de eigen beleving, het lied van de ander kan mij verrijken. Daarom zingen we het lied van de voorouders, van de traditie, van de oecumene, en daar mogen we onze eigen stem aan toevoegen.

3. Kinder en jeugdliederen
Je hoort de stap van de ezel in Stap voor stap gaat door Jeruzalem, lied 554
Je ziet hoe mantels op de grond worden gelegd in Welkom welkom koning Jezus, lied 554
De kinder- en jeugdliederen staan tussen de andere liederen in, voor heel de gemeente.

4. Verschillende leefkringen
Liederen rond de maaltijd, voor de avond, in het pastoraat, bij vergadering.

5. Gezongen liturgie
Zingen we in de liturgie of zingen we de liturgie? Het laatste.
Naast strofische liederen ook open vormen, zoals beurtzang Ere wie ere toekomt lied 306 of het gezongen tafelgebed Gezegend zijt Gij, levende God, lied 403b

Hoe invoeren?

Je kunt niet alles overal zingen.
Sommige liederen vragen een andere begeleiding (dan jouw gemeente in huis heeft).
Sommige liederen hebben een andere theologie.
Niet alles is voor iedereen.

Waar is op gelet bij de samenstelling van de bundel?

 • taal
 • muziek
 • woord/toonverhouding
 • theologische lijn
 • liturgische functionaliteit

Wat kan meehelpen?
– internationale betekenis
– historische betekenis
– kerkmuzikaal repertoire
– geliefdheid / draagvlak
– plaats in de bundel
– zingbaarheid en memorabiliteit

(Liedboekavonden zijn gehouden o.a. in Vlissingen, Blokzijl, Zwartsluis met Ria Borkent en Jorrit Woudt of Harry van Wijk. Een muzikale kennismaking met verschillende genres
in het Liedboek 2013)

Reacties

Reacties zijn gesloten.

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

 • 63.612 hits