//
je leest...
Liederen bij de tijd

Vrijheid van het Woord

1. Gesproken hebt U, HEER, vanaf de berg,

vanuit uw liefde voor uw volk op aarde.

Zij werden onderdrukt met slavenwerk,

U gaf uw Woord, een gids voor generaties:

‘Ik ben de God die je bevrijdt en redt

van slavernij, vereer Mij alle dagen.’

2. U, Jezus, sprak ons toe vanaf de berg,

leerde ons vrijheid om elkaar te dienen,

Gods wil te doen, die deze wereld helpt,

uw eenzaam lijden was ultieme liefde.

U zocht geen eretitel voor uzelf,

maar zou uw leven geven voor uw vrienden.

3. En toch, zoveel verslaving is in mij

een mensenhart is bron van slechte dingen,

hebzucht en haat, trots en oneerlijkheid,

stenen van woorden, stenigende zinnen.

Vrijheid van mening maakt ons nog niet vrij,

Heer, U alleen maakt mensen vrij van binnen.

4. Zo liefdevol als Jezus mensen dient,

zoals hij vrijheid een gezicht kan geven,

zoekers en twijfelaars de weg laat zien,

blinden het licht geeft, doden roept tot leven –

zo is in Hem Gods vaderhart te zien,

het Woord van vrijheid is in Hem te lezen.

tekst Ria Borkent
muziek Peter Sneep

paaslam-gebonden

Reacties

Reacties zijn gesloten.

CONTACTFORMULIER

Per Categorie

Web Bezoek

  • 63.609 hits